Recepcia k štvrťstoročiu samostatnosti Slovenska

1.feb 2018

Recepcia k štvrťstoročiu samostatnosti Slovenska

Na úvod odzneli tri hymny

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Novom Belehrade bolo dnes popoludní dejiskom slávnostnej a peknej udalosti: pripomínania 25. výročia existencie Slovenskej republiky, ktorá sa začala písať 1. januára 1993. Zúčastnili sa na nej predstavitelia vlády Srbska v čele s ministrom pre inovácie a technológie Nenadom Popovićom, ktorý je odnedávno aj predsedom Zmiešaného výboru pre hospodársku spoluprácu Srbska i Slovenska, predstavitelia pokrajinskej administratívy, diplomatického zboru a medzinárodných organizácií, lokálnych samospráv, inštitúcií slovenskej menšiny…

Veľvyslankyňa Dagmar Repčeková: Na ďalšie úspešné roky

Úspešný príbeh Slovenskej republiky

Po chvíľach, keď odzneli tri hymny: slovenská, srbská a Európskej únie, hostí privítala veľvyslankyňa SR v Belehrade pani Dagmar Repčeková. Po prvé, podotkla úspešný príbeh Slovenskej republiky, ktorá je dnes člen medzinárodných organizácií ako sú Európska únia, OECD či NATO. Uviedla, že cesta k tomu nebola ľahká, že bola spätá s početnými ťažkými reformami a zriekaním sa, no prispela k skutočnosti, že sa dnes Slovenskom možno hrdiť. Je to aj príbeh o integračných  skúsenostiach Slovenska, o ktoré sa môže podeliť so Srbskom a vždy je ochotné a prichystané to aj urobiť.

Jedinečný prípad aj vo svete

Po druhé, pokojný rozchod dvoch národov, ktoré dovtedy žili v spoločnom štáte, označila za jedinečný prípad nielen v Európe ale aj vo svete. V tomto kontexte tlmočila hrdosť, že v tomto roku  Slovensko s českými partnermi oslávi sté výročie založenia spoločného Československého štátu, ako i ďalšiu storočnicu: nadviazania diplomatických vzťahov so Srbskom.

Odborník na slovenské špeciality: kuchár Andrej Janás

Slovenský príbeh Petra Dešića

Po tretie, Slovensko má dvadsaťpäť rokov, kým Slováci žijú vo Vojvodine a v Srbsku vyše dvesto päťdesiat rokov, pokojne, skromne a vždy podporujúc svoju vlasť. Veľký kompliment, vzťahujúci sa na ich osud zvečnil fotograf Petar Dešić, ktorý tri roky navštevoval slovenské dediny, aby vyrozprával svoj príbeh o Slovákoch, ich živote, zvykoch, problémoch, prianiach, snoch. Výstava o tom dodnes krášli vestibul veľvyslanectva.

Namiesto bodky za recepciou, pekný, gastronomický kúsok Slovenska priniesol renomovaný kuchár Andrej Janás v podobe desiatok chutných jedál a pochúťok z krajiny našich predkov.

Slovensko dnes

Dlhý rad gratulujúcich

Na záver zostáva podotknúť, že Slovensko transformáciu zvládlo s cťou, že má fungujúce trhové hospodárstvo, možnosť slobodne podnikať a voliť. Slovom a stručne, od toho historického 1, januára 1993 sa za tých 25 rokov, dostalo zo slabo a skromne fungujúcej postsocialistickej krajiny, ktorá potrebovala zásadnú štrukturálnu reformu, na úroveň vyspelého a štandardne fungujúceho štátu. Ktorý je pri pohľade na HDP na osobu 42. najbohatším štátom sveta. Dokázalo veľa a je tak ochota, ako aj sila dokázať ešte viac.

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs