Redukcija geometrijskog pejzaža akademske grafičarke Danijele Trjaška

28.apr 2015

Redukcija geometrijskog pejzaža akademske grafičarke Danijele Trjaška

Danijela Trjaška

Danijela Trjaška

Juče su u Galeriji Zuzke Medveđove u Bačkom Petrovcu otvorili petu samostalnu izložbu akademske grafičarke Danijele Trjaškove. Izložba nosi naziv Grafike i kolaži i biće otvorena do 16. maja.

Prva svršena grafička dizajnerka u slovačkoj vojvođanskoj zajednici, što se tiče pripadnica nežnijeg pola, na najnovijim slikama, koje je radila tehnikom visoke štampe, redukuje pejzaž, odn. ravnicu, predstavljajući njegovu osnovnu temu izraženu trouglom.

Kako je na otvaranju izložbe likovni kritičar Vladimir Valenćik istakao, Trjaškova je u svojoj vizualizaciji transformisala pejzaž u geometrijsku apstrakciju, odn. u kompoziciju raznostranih trouglova.

O najnovijem delu Danijele Trjaška govorio je Pavel Čanji

O najnovijem delu Danijele Trjaška govorio je Pavel Čanji

Direktor Muzeja vojvođanskih Slovaka Pavel Čanji ukazujući na Platonovo tumačenje značaja i simbola trougla, kao najstarijeg geometrijskog oblika, dodao je da je na pojedincu kako će i iz kog ugla tumačiti simboliku dela Danijele Trjaškove.

Otvaranje izložbe upriličili su violinistkinja Marina Cerovski i kvintet u sastavu Ljudmila Rago, Sara Križ, Ana Beređi, Vladimir Pavel Žjak i Marek Franka, sa kojim radi profesorica muzičke kulture Ana Medveđ.

Vladimira Dorča-Valtner

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMIRA DORČA-VALTNER (1981) Od septembra 2013 je odgovorna urednica nedeljnika „Hlas ljudu“ i njegovog online izdanja. U redakciji „Hlas ljudu“ je zaposlena od marta 2013. godine, najpre kao urednica – novinarka. Od januara 2009. do februara 2013 bila je koordinatorka Odbora za informisanje Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine. U periodu od 2005 – 2008 radila je kao novinarka, urednica i voditeljka u slovačkoj redakciji TV Vojvodina. Od oktobra 2008 do aprila 2013 bila je predsednica Asocijacije slovačkih novinara. Od 1995 – 2000 i 2010 – 2012 bila je članica redakcije omladinskog časopisa „Vzlet“. Dobitnica je Godišnje nagrade časopisa „Vzlet“ za 2002. godinu i nagrade „Vladimir Dorča“ za 2013. godinu koju dodeljuje Asocijacija slovačkih novinara. Kontakt: dorcova@hl.rs