Retrospektívny koncert

24.máj 2013

V selenčskom Dome kultúry v nedeľu 19. mája odznel tretí retrospektívny koncert lyrických skladieb festivalu Zlatý kľúč. Zrodil sa v Selenči v roku 1970 z iniciatívy odborného učiteľa hudobnej výchovy Jána Nosála.

Z atmosféry retrospektívneho koncertu

Z atmosféry retrospektívneho koncertu

Na koncerte v nedeľu odzneli odmenené  skladby z obdobia rokov 1986 – 1996. Prípravu festivalu, výber skladieb a prípravu orchestra urobil Ján Šimoni, ktorý dlhé roky bol v organizačnom výbore festivalu. Ľudový orchester viedol Valentín Grňa. Vystúpili domáci speváci Pavel Šimoni, Jarmila Papová, Leonóra  Súdiová, bratia Juraj a Ján Súdiovci, Margaréta Častvanová, Mária Faďošová, Mária Turanská a členovia Komorného zboru Zvony, ako i hostia Anna Zorňanová, Juraj Kubečka, Ivan Slávik a Rastislav Struhár. Na koncerte odznelo sedemnásť skladieb trinástich autorov. Niektorí nie sú medzi živými a niektorí sú dodnes činní. Na výzvu organizátora na koncerte boli aj niekoľkí autori predvedených skladieb a predstavitelia kultúrneho a politického života tak Slovákov, ako aj Obce Báč a predstavitelia podnikov, ustanovizní a združení zo Selenče. Koncert bol v rámci osláv 255. výročia založenia Selenče. Organizáciu mali na starosti MOMS Selenča v čele s Jánom Šimonim a Združenie pre pestovanie kultúry, tradícií a umenia Selenča. Koncert  hmotne pomohli MS Selenča, Obec Báč a niektoré podniky. Koncert moderoval Rastislav Zorňan.

Pred začiatkom koncertu si návštevníci mohli obzrieť etno izbu v Dome kultúry, ktorý má na starosti etno sekcia.

J. Berédi-Ďuky 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs