Úspešný zájazd matičiarov a cirkevníkov

24.máj 2013

Nezabudnuteľné zážitky si bieloblatskí matičiari a cirkevníci priniesli zo Slovenska, z obce Nesvady, kde pobudli od 10. do 12. mája. Návšteva sa uskutočnila na pozvanie cirkevného zboru z Nesvád, zborovej farárky Márie Popićovej a Miestneho odboru Matice slovenskej Nesvady.

Spoločná fotografia hostí a hostiteľov

Spoločná fotografia hostí a hostiteľov

Nesvadčania pred rokom pobudli v Bielom Blate, takže toto stretnutie nebolo prvé, čo bolo vidieť zo srdečného zvítania pred evanjelickým kostolom v Nesvadoch. Hostitelia piesňou dočkali hostí zo Srbska, ktorých ubytovali v rodinách v Nesvadoch, ale aj v okolitých dedinách. V prvý deň pobytu Bieloblatčanov prijali na Obecnom úrade, u starostu Jozefa Harisa, ktorý ich poinformoval o obci. Potom sa spolu poprechádzali dedinou a pozreli si Dom ľudových tradícií. Sobotné daždivé ráno nepokazilo dobrú náladu, ani program pobytu – odchod do Patiniec a vyhliadkovú plavbu loďou po Dunaji. Sobotný večer bol v úplnosti matičný. Ochotníci MOMS Nesvady pre Bieloblatčanov predviedli divadelné predstavenie Snehulienka, a potom dosky Kultúrneho domu patrili bieloblatským folkloristom. Bieloblatčanov privítala zástupkyňa predsedu MOMS Nesvady Eva Tóthová a v mene bieloblatských matičiarov sa za pohostenie poďakovala predsedníčka MOMS Biele Blato Jarmila Hromčíková. Na javisku sa striedali básne, piesne, tance, ľudové rozprávanie, ktoré obecenstvo odmenilo dlhým a silným potleskom. Nasledovala spoločná večera a zábava pri hudbe kapely Matičiarik z Nových Zámkov, ale aj bieloblatských hudobníkov.

V nedeľu program pokračoval v nesvadskom evanjelickom kostole na službách Božích, ktoré mala na starosti domáca pani farárka Mária Popićová. Predstavil sa i bieloblatský spevokol Elpis a programom aj nesvadské deti.

Pri odchode a rozlúčke si Bieloblatčania a Nesvadčania sľúbili, že nové priateľstvá, ktoré sa začali v minulom roku v Bielom Blate a upevnili pri tejto návšteve v Nesvadoch, budú v budúcnosti prehlbovať a rozširovať.

Jarmila Hromčíková

Foto: Tibor Pupak

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs