Minisukňa, mikroregión, makrokozmos, megakalória

24.máj 2013

JOMIL121

Zložené slová s prvou časťou mini-, mikro-, makro-, mega- sa v slovenčine pomerne často vyskytujú. Ide tu o viac-menej medzinárodné termíny.

Mini- je prvá časť zložených slov s významom malý, drobný, krátky, napríklad minimóda, minimixér. A mini ako nesklonné prídavné meno (hovorové) znamená krátky, najkratší – typický pre krátku dámsku módu –  opak maxi.

Mikro- je prvá časť zložených slov s významom malý, malé množstvo, napríklad mikroanalýza, mikrobus, mikrofotografia, mikroskop. Je to i predpona jednotiek desiatkovej sústavy označujúca milióntinu, napríklad mikroampér, mikrometer, mikrovolt a pod. Novšieho pôvodu sú zloženiny, v ktorých je na druhom mieste domáce slovo: mikropoznámka, mikropoviedka, mikrozáver a s mini-: minisukňa, minikabelka, minibus etc.    

Makro- je prvá časť zložených slov s významom veľký, dlhý, vysoký – opak mikro-; napríklad makroanalýza, makrofyzika, makroklíma etc.

Mega- i megalo- je prvá časť zložených slov, obyčajne odborných termínov s významom veľký, nadmerný, mnohonásobný, násobný… napríklad megakalória, megalopola, megaspóra… a je aj predpona jednotiek desiatkovej sústavy označujúca miliónty násobok.

Čo je ešte príznačné a k tomu spoločné pre tieto zložené slová? Je to jednoduché, všetky tieto zloženiny, ako i tie neuvedené, sa píšu spolu, teda ako jedno slovo.

ah

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs