Večierok venovaný žiakom

28.máj 2013

V stredu 5. júna o 19.30 v sieni SKC P. J. Šafárika sa uskutoční matičný večierok, na ktorom vystúpia žiaci základných škôl v Novom Sade a okolitých osád, ktorí navštevujú vyučovanie slovenčiny. Odznejú recitácie, piesne a prednes prózy a zahrajú aj kratšiu divadelnú scénku.

MOMS Nový Sad

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs