57. literárne snemovanie

28.máj 2013

V sobotu 1. júna so začiatkom o 11.00 v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci sa uskutoční 57. literárne snemovanie.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs