Zvýšiť energetickú účinnosť

28.máj 2013

22vasil_jpgJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: ALEKSANDAR VASILJEVIĆ, VÝKONNÝ RIADITEĽ VP SRBIJAŠUME

– V akej miere využívame drevo ako energetický zdroj?

– Biomasa, predovšetkým tá z drevospracujúceho priemyslu, je veľmi dôležitý energetický zdroj pre Srbsko. Platilo to včera, platí to dnes a bude ešte väčšmi platiť zajtra. Príčina je jednoduchá: obyvateľstvo Srbska používa drevo ako najvýznamnejší zdroj energie, uplatniteľný aj na vykurovanie domov, aj na varenie jedál. Žiaľ, to sa koná veľmi neúčinným spôsobom. Podľa niektorých analýz ročne sa v Srbsku spáli okolo šesť miliónov kubických metrov dreva v chýrečných sporákoch zo Smedereva, alebo v rôznych peciach, ktorých energetická účinnosť je veľmi skromná. Ak by sme stupeň tej účinnosti zvýšili len o dvadsať percent, mali by sme o milión kubických metrov dreva viac. Ono by sa ocitlo na trhu a prišlo by veľmi vhod na výrobu peliet a iných druhov racionálneho využívania tohto zdroja. Je to významné preto, lebo dodatočnú výrobu a výrub dreva možno len v menšom objeme organizovať a nemožno veľa očakávať ani z drevného odpadu, ktorého množstvá sú obmedzené na niekoľko stoviek tisíc ton kubických metrov. Ani ekonomicky sa neoplatí zhromažďovanie tohto odpadu, lebo ide o lacné drevo, ktorého zber je dosť drahý. Východiskom je energetická účinnosť, ktorá má viaceré segmenty: od zabezpečenia kvalitnejšieho zateplenia domov po používanie lepších pecí. Na záver netreba zabúdať ani na to, že by sa približne milión hektárov pôdy mohlo ocitnúť pod lesmi, lebo sa teraz nevyužívajú ani na poľnohospodársku výrobu, ani na žiadne iné účely.

                                                                              Zaznamenal: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs