Rodinná príručka pre mimoriadne situácie

3.dec 2015

Rodinná príručka pre mimoriadne situácie

Rodinna_priruckaAktivistky Spolku petrovských žien si zaumienili oboznámiť občanov o tom, čo by v mimoriadnych situáciách, predovšetkým v prípade požiaru, mali prvé robiť, ako postupovať, aby výsledky boli čím efektívnejšie.

„Sme svedkami každodenných katastrof okolo nás. Veľký požiar pred rokom v Petrovci, najnovšie v Kysáči nás podnietil k tomu, aby sme zvýšili ostražitosť v každodennom živote. Preto v spolupráci s Civilnou ochranou v Petrovci Asociáciou podnikavých žien z Nového Sadu (PAŽ) sa Spolok petrovských žien rozhodol konať,“ – pred niekoľkými dňami petrovské spolkárky týmito slovami vyzvali aj ostatných spoluobčanov, keď im do domácností doručovali príručky s názvom Rodinná príručka pre správanie sa v mimoriadnych situáciách.

Dnes predpoludním zorganizovali i tribúnu vo veľkej sieni Obce Báčsky, kde prezentovali brožúru, ktorá obsahuje najdôležitejšie telefónne čísla, ako i návody, ako postupovať v mimoriadnych situáciách.

Zároveň sa i zoznámili s aktuálnou situáciou nielen v krajine, ale i vo svete ohľadom klimatických zmien a mimoriadnou situáciou a úlohou a postavením žien v tom všetkom.

Po teoretických témach nasledovalo i praktické cvičenie na nádvorí Hasičského spolku v Petrovci.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs