Roky v najkrajšej službe

23.máj 2013

Kňazská konferencia Báčskeho seniorátu sa uskutočnila v stredu 15. mája v Silbaši za účasti dôstojného pána biskupa SEAVC Samuela Vrbovského, vznešených pánov seniorov Vladimíra Valenta – báčskeho, Pavla Sklenára – banátskeho a Jána Vinkoviča – sriemskeho. Prítomní boli aj farári a farárky z Bajše, Lalite, Báčskej Palanky, Báčskeho Petrovca, Pivnice, Kysáča, Hložian,  Aradáča a z cirkevného zboru Kovačica II. Na kňazskej konferencii, ktorej predsedom je Ján Cicka, farár padinský, sa rokovalo o aktuálnych otázkach v cirkvi, ako aj o nástupcovi velebného pána farára silbašského Vladimíra Lovása st., ktorý práve 15. mája oslávil 65. narodeniny a odišiel do dôchodku.

Vzácni hostia v silbašskom evanjelickom chráme

Vzácni hostia v silbašskom evanjelickom chráme

V tento slávnostný deň v Silbaši boli prítomní aj iní hostia: ev. kňaz Dušan Hučka (pôvodom z Padiny) spolu s delegáciou z Maškovej zo Slovenska  (s týmto zborom Silbašania majú 30-ročnú duchovnú družbu), predstavitelia Báčskopalanskej obce Luka Stanić, náčelník, a Dr. Nebojša Kuzmanović, Radoslav Milošević, predseda obecnej bojovníckej organizácie, ako aj tajomníčka Biskupského úradu v Novom Sade Evka Hlavatá. Hostia si najprv pozreli evanjelický chrám, a potom nasledovala návšteva pravoslávneho kostola, kde ich privítal kňaz Paja Alterov, ktorý ich oboznámil s dejinami pravoslávnej cirkvi v Silbaši.

Spoločný obed v Loveckom dome zorganizovala správa silbašskej evanjelickej cirkvi. Príležitostnými slovami sa prihovoril dôstojný pán biskup Samuel Vrbovský, ako i hostia a predstavitelia z domáceho zboru – dozorca, predsedníčka Oltárneho krúžku a ďalší. Týmto rozlúčkovým obedom, na ktorý prispeli aj početní sponzori, sa Silbašania chceli poďakovať za 21-ročnú službu svojmu pánovi farárovi a jeho manželke Marke, ktorá v Silbaši bola zdravotnou sestrou a nedávno tiež odišla do dôchodku.

Počas svojej kňazskej služby sa pán farár Vladimír Lovás st., ako povedal, úplne odovzdal do rúk Hospodinových a bolo mu cťou pôsobiť v Silbaši. Pre náš týždenník ešte doložil:

„Moje obľúbené verše z Novej zmluvy sú z Hymny lásky z 1. listu Korintským. Tento krásny, výstižný obsah, ktorý je jadrom Pavlovej teológie, by sme sa mali snažiť uplatňovať vždy, a prenášať novým generáciám.“

Jaruška Ferková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs