O bezpečnosti a GMO

23.máj 2013

Výborníci Zhromaždenia mesta Nový Sad zasadali v stredu 15. mája, a potom aj o dva dni neskoršie, 17. mája.

Na stredajšom zasadnutí stredobodom pozornosti bola bezpečnosť v Novom Sade. Zasadnutie bolo tematické a rozprava o záveroch na túto tému trvala štyri hodiny. Po nej predsedovia výborníckych skupín DS a LSV stiahli  svoj návrh, lebo sa, ako povedali, schválenými zmenami zmenil zmysel záverov.

Výborníci potom rokovali o nových rovnošatách komunálnej polície, pričom sa tí z radov SRS dožadovali, aby bola podaná správa o dvojročnej práci tejto služby, na ktorú sa občania sťažujú. Schválili tiež opatrenia na prevenciu násilia v školách, v ktorých sa medziiným stanovilo založenie koordinačného telesa, odborného tímu pre pomoc, tiež možnosť zamykania školského dvora, nosenie školských rovnošiat a občasná nezahlásená prehliadka žiackych tašiek. Výborníci schválili i správu o realizácii projektov z oblasti politiky pre mladých významných pre Nový Sad. Diét za stredajšie zasadnutie sa zrieklo 47 výborníkov, a to v prospech Policajnej správy Nový Sad.

Na zasadnutí, ktoré bolo v piatok 17. mája, schválili Deklaráciu proti používaniu, pestovaniu a obratu geneticky modifikovaných organizmov na území Nového Sadu, ktorú navrhla výbornícka skupina DSS. Po dvaapolhodinovej rozprave za návrh deklarácie hlasovali všetci výborníci okrem tých z radov LSV, ktorí sa na hlasovaní nezúčastnili. Okrem toho výborníci schválili demisiu člena Mestskej rady povereného zdravotníctvom Petra Novakovića a na jeho miesto zvolili prof. Dr. Zoltana Horvata. Schválili plány podrobnej regulácie niektorých blokov v Novom Sade, ako i osady Kać. Na zasadnutí tiež rozhodli na Belehradskú bránu postaviť repliku pamätníka oslobodzovacieho srbského vojska z roku 1918. Schválili správy o práci Stavebnej agentúry a Turistickej organizácie a troch úradujúcich riaditeľov po uskutočnených súbehoch vymenovali za riaditeľov. Riaditeľom Sterijovho pozorja sa stal Selimir Radulović, KIS Mladost Aleksandra Rajak a Strediska sociálnej práce Nenad Drašković.

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs