Je to pôda neoraná

23.máj 2013
Ing. Igor Kertész

Ing. Igor Kertész

Aj vo svete techniky, v ktorom dlho vládlo akési ticho, nastupuje doba výrazných zmien. Nielenže sa vracia záujem mladých o štúdium a uplatnenie v tomto odbore, ale sa súbežne rozširuje sortiment produktov, ktorými sa jednotlivé firmy snažia dobyť domáci a medzinárodný trh. Azda preto aj na veľtrhu techniky v Belehrade sa každý rok mení zoznam účastníkov, aj zo Slovenska. Jedným z nováčikov u nás bola v polovici mája  firma SALTEK Slovakia, s. r. o., s centrálou v Bratislave a pobočkami v Košiciach a Žiari nad Hronom. Z vizitky firmy sa možno dozvedieť, že sa zaoberá výrobou a vývojom rôznych ochrán s plnou technickou podporou.

Práve z  úseku tejto podpory je Ing. Igor Kertész, prvý spolubesedník na národnom stánku slovenských vystavovateľov v hale č. 4 belehradského veľtrhu.

– Zo zoznamu účastníkov vidieť, že ste u nás prvýkrát. Čím sa vlastne zaoberáte?

– Navrhujeme a produkujeme prepäťové ochrany pre fotovoltické  a iné systémy. Vyrábame aj zvodiče bleskových prúdov na báze iskriska, kombinované zvodiče bleskových prúdov a zvodič prepätia s inštaláciou do hlavných rozvádzačov, vhodný pre rodinné domy, administratívne a priemyselné objekty. Je tu aj množstvo iných výrobkov podobného rázu. Je to vlastne česká spoločnosť, ktorá má na Slovensku obchodné zastúpenie. Tu u vás sme preto, lebo toto je vlastne taká ešte neoraná pôda, čo znamená, že je pre nás dosť veľká možnosť vynasnažiť sa rozvíjať a rozbehnúť naše obchodné aktivity u vás.

Nám, ktorí v technike nie sme natoľko doma, ako by ste laicky vysvetlili, čím tá ochrana je?

– Prepäťová ochrana je vlastne elektroinštalačný prístroj do rozvádzačov, ktorý chráni zariadenia pred účinkami prepätia. Ono vzniká pôsobením blesku alebo rôznych spínacích udalostí v priemysle, kde sú veľké motory a rôzne napätie v sieťach. Pred týmito nečakanými účinkami nás vlastne chránia všetky tie prepäťové ochrany.

– V sortimente máte rôzne zvodiče prepätia pre rôzne napätia, tiež zásuvky, moduly pre dodatočnú montáž do prístrojov, strojov, zariadení. Kde všetko predávate tieto produkty?

– Hlavne na Slovensku. Keď ide o veľtrhy a účasť na nich, kolegyňa bola pred tromi rokmi v Maďarsku, a teraz by sme sa chceli presadiť aj na vašom trhu. Kolegovia z Česka chodia do Frankfurtu, na tamojší medzinárodný technický veľtrh. Riadime sa tým, že sa u vás práve rozvíjajú také veci ako je fotovoltika. Pre veľa ľudí je to novinka, o ktorej veľa zatiaľ nevedia. No normy stanovujú a odporúčajú inštaláciu prepäťových ochrán aj do rozvádzačov u vás. Z toho dôvodu sme sa vlastne zamerali na váš trh, samozrejme, s  nádejou, že sa nám na ňom bude dariť, – podčiarkol už v prvý deň veľtrhového podujatia Ing. Kertész.

O. Filip

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs