Krajčírske a tkáčske remeslo

23.máj 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMinisterstvo osvety, vedy a technologického rozvoja Republiky Srbsko, Spoločenstvo riaditeľov a učiteľov škôl pre špeciálnu edukáciu a rehabilitáciu a staropazovská Škola pre základné a stredné vzdelanie Antona Skalu usporiadali v piatok 17. mája republikové súťaženie vo vedomostiach a zručnostiach žiakov škôl pre základné a stredné vzdelávanie z oblasti textilu a kožiarstva. Tohtoročná v poradí 15. republiková súťaž vzdelávacích profilov tkáč a krajčír prebiehala v pazovskej škole Antona Skalu, kde pred rokmi prebiehala aj prvá republiková súťaž.

Žiaci súťažili v krajčírskych vedomostiach a zručnostiach

Žiaci súťažili v krajčírskych vedomostiach a zručnostiach

Slávnostný otvárací program na školskom dvore sa začal výstavou žiackych prác z Nišu, Subotice, Kruševca, Vranja, Mladenovca, Zaječara, Pirota, Vršca, Zreňaninu, Umky a Starej Pazovy. Hostí, medzi ktorými boli aj predstavitelia rezortného pokrajinského sekretariátu a lokálnej samosprávy, pozdravila a privítala Tanja Todorovićová, riaditeľka pazovskej školy. Republikovú súťaž slávnostne otvoril Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova. Potom v učebniach školy súťažili krajčíri a tkáči z uvedených škôl.

Bolo to stretnutie žiakov, riaditeľov a učiteľov škôl pre špeciálnu edukáciu a rehabilitáciu z celého Srbska. Stretnutie plné emócií, pričom všetci účastníci boli zároveň aj víťazi.

A. Lš. 

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs