Rovnali poľné cesty

23.máj 2013

Akcia rovnania poľných ciest v Kysáči bola v piatok 10. mája. Ako povedal Vladimír Peťkovský, predseda Klubu poľnohospodárov, ohlas bol tentoraz trochu menší než minulé roky. Účastníkov bolo 92 a príčin slabšieho záujmu bolo viac. Jedna z nich je aj skutočnosť, že sa robilo v pracovný deň, kým minulé roky akcie bývali v sobotu. S rovnaním ciest sa trochu dlhšie čakalo, lebo chceli, aby dážď navlhčil poľné cesty, aby sa neprášilo a samým tým aj ľahšie robilo. Čakať na dážď sa inak oplatilo a práca sa dobre darila. Mnohí poľnohospodári už však začali postrekovať svoje parcely, takže sa aj preto nezúčastnili v tradičnej akcii. Treba veriť, že ich už na rok bude viac, ako to bývalo skôr, lebo poľné cesty využívajú všetci a okrem toho, keď je akcia masovejšia, lepšie a rýchlejšie sa robí. Keďže priestory Starej fary, kde Klub poľnohospodárov má miestnosti, pre vlahu práve renovujú, posedenie s večerou po akcii bolo v Poľovníckom dome. S úpravou, čiže adaptáciou a zriaďovaním budovy Starej fary sú späté aj najbližšie plány členov kysáčskeho Klubu poľnohospodárov.

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs