Rôznorodosť sobotňajších podujatí osláv Kulpína

28.júl 2019

Rôznorodosť sobotňajších podujatí osláv Kulpína

Včerajší deň bol ústredný v rámci osláv Kulpína: Dňa Kulpína, PDvK a Svadby voľakedy a dnes.

Vedľa kanála bolo hneď ráno stretnutie rybárov – pionierov. Žiaľ, voda v kanáli vedľa Kulpína bola znečistená, takže súťaž pionierov v športovom rybolove presťahovali na petrovský kanál – vedľa pontónového mosta. Tohto roku súťažili tri skupiny mladých rybárov z Petrovca a Kulpína a prvé miesto obsadili Petrovčania.

V popoludňajších hodinách nasledoval rad podujatí v priestore Muzeálneho komplexu v Kulpíne. Program Svadby voľakedy a dnes bol tiež bohatý: štaroval na javisku za kaštieľom výstupom detí z Kovačice a Kulpína, ktoré predniesli svadobné obyčaje. Kovačičania zapôsobili výstupom s detskou svadbou. Program bol doplnený výstupom mužskej speváckej skupiny Lidovec zo Slovenska.

Vedľa, v parku za kaštieľom, boli postavené stánky, na ktorých sa predstavili spolky žien z viacerých prostredí ako aj združenia. V miestnostiach Spolku kulpínskych žien bola nainštalovaná výstava Výbava mladuchy a nevystala ani tradičná tortiáda kulpínskych spolkárok.

V miestnostiach Veľkého kaštieľa bola nainštalovaná výstav obrazov namaľovaných počas 3. Slovenskej výtvarnej kolónie v Kulpíne a obrazov Výtvarnej skupiny KEBY…, ktorú otvorila odborná výtvarníčka Anna Babiaková, ktorá tohto roku oslávila sedemdesiate narodeniny. V Slávnostnom salóne kaštiešľa usporiadali Slávnostnú akadémiu venovanú jubileám architekta Michala Milana Harminca (1869 – 1964), čiže 150 výročiu narodenia nestora slovenskej architektúry a 55 rokov úmrtia.

Vzácne hostky zo Slovenska profesorka na STU v Bratislave Jana Pohaničová, spoluatorka dvoch kníh o Harmincovi a Magdalena Fazekašová, riaditeľa vydavateľstva TRIO Publishing, ktoré tieto dve mnografie o Harmincovi vydalo, počas slávnostnej akadémie venovanej kulpínskemu rodákovi M.M. Harmincovi predstavili obe monografie a ozrejmili bohaté architektonické dielo a životné a spoločenské súvislosti, v ktorých pôsobil. Svojou návštevou toto podujatie poctil i pravnuk M. M. Harminca Miloš Harminc.

Po prezentácii kníh bola projekcia dokumentárneho filmu o Harmincovi, autora Michala Babiaka. Program slávnostnej akdémie uvádzala Viera Dorčová-Babiaková a úryvky z monografií čítal Ján Chalupka. Program bol osviežený violínovou hudbou dvoch mladých virtuózov.

Vo večerných hodinách na javisku bežal Galakoncert kultúrno-umeleckých súborov: FS Petrovčan, KUS Zvolen Kulpín, KUS metropolitu Stefana Stratimirovića a Mužskej speváckej skupiny Lidovec zo Solčian zo Slovenska. Dvojhodinový program bol pútavý s veľkou návštevnosťou.

Po programe nasledovala ľudová veselica pri hudbe skupín: Trio MIO a Ex Yu bendu a Marka Žigmanovića zo Subotice.

V popludňajších hodinách v centre Kulpína bola už tradičná promócia cyklistiky pre najmladších.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs