Ruky si podali Buzitka a Lug

25.nov 2013

Ruky si podali Buzitka a Lug

Dámsky rozhovor Sloveniek z Buzitky, Lučenca, Padiny, Lugu a Bajše

Dámsky rozhovor Sloveniek z Buzitky, Lučenca, Padiny, Lugu a Bajše

Podpísanie zmluvy medzi obcou Buzitka v slovenskom okrese Lučenec a vojvodinským Miestnym spoločenstvom Lug je ďalším krokom k čoraz členitejšej spolupráci medzi Slovákmi v materskom štáte a krajanmi v Srbsku. Dvadsaťčlenná výprava, v ktorej okrem Lužanov boli aj Bajšania a Padinčania, navštívila oblasť Novohradu počas uplynulého víkendu. Zmluva medzi dvoma obcami je fakticky pokračovaním projektu pomenovaného Rozvíjanie Cyrilo-metodských tradícií medzi MOMS Bajša a Domom Matice slovenskej v Lučenci. Projekt napísala Asociácia pre edukáciu a regionálny rozvoj (AERD) z Padiny a predložila ho Matica slovenská v Srbsku pre bajšiansky MOMS. Cestu do oblasti Novohradu vyfinancoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Realizácia projektu speje k rozšíreniu priestoru pre vznik a prehĺbenie spolupráce zúčastnených organizácií a spolkov predovšetkým výmenou skúseností a kultúrnych obsahov, samým tým i k zblíženiu Slovákov na Slovensku a vo svete.

Akoby bičom praskol, mihli sa dolnozemským tri dni strávené na juhu Slovenska. V piatkový podvečer 15. novembra ich srdečne privítala riaditeľka Domu Matice slovenskej v Lučenci Alena Rezková. Po kratšom zoznámení, oprášení spomienok na predchádzajúce stretnutie v Bajši a občerstvení nasledoval odchod do Buzitky. V tamojšom dome kultúry v slávnostnom ovzduší, umocnenom hymnami Republiky Srbska a Slovenskej republiky, zmluvu o spolupráci podpísali: starostka obce Buzitka Elena Ševčíková, predseda AERD Martin Markuš a podpredseda Rady MS Lug Pavel Ziman. Okrem iných hostí boli prítomní aj predseda MOMS Bajša Dr. Sándor Tótisaszegi a tajomníčka MS Lug Anna Čelovská, tiež Padinčania: maliar Pavel Povolný-Juhás, spevák a harmonikár Pavel Kuľa, ako i štyri členky 14-člennej ženskej speváckej skupiny. Oni, spolu so žiačkou recitátorkou z Lugu Sarah-Malvínou Čelovskou vystúpili v kultúrno-umeleckom programe, ktorý sa začal vystúpením tanečníkov a speváčok miestneho Folklórneho a divadelného súboru Dubkáčik.

Pani učiteľka Galadová do 1. triedy starej školy v Polichne „práve prijala prváčikov“ z Vojvodiny

Pani učiteľka Galadová do 1. triedy starej školy v Polichne „práve prijala prváčikov“ z Vojvodiny

V sobotu výprava z Vojvodiny obhliadla najprv dedinku Buzitka, ktorá má 530 obyvateľov. Prechádzku Lučencom s redaktorom časopisu Lesník Vlastislavom Rezkom ukončila v Novohradskej galérii a potom nasledovala skutočná lahôdka. Stretnutie s minulosťou, t. j. návšteva rodnej obce spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy. O malej milej dedinke Polichno, v ktorej sú domce prevažne z kameňa, a žije v nich zo 140 ľudí, o 180-ročnej evanjelickej fare a starom evanj. kostole stručne, ale znalecky hovoril tamojší starosta Pavel Kyseľ. Prítomných nadchlo Múzeum Timravy a doslova im dych vyrazilo stretnutie s pani učiteľkou Martou Galadovou v starej škole z čias Rakúsko-Uhorska a osobne ňou fantasticky zariadené štyri triedy zo štyroch historických období. Večer 16. novembra v kultúrnom dome v Trebeľovciach dolnozemcov privítal starosta Štefan Šulek. Prv než sa príležitostným programom predstavili hostia, videli sme nadšené výkony tanečníkov a sólových speváčok a spevákov Folklórneho súboru Jánošík z Fiľakova, tiež Ľudovej hudby Ďatelinka pod vedením znamenitého primáša Ondreja Molotu.

V nedeľu zaránky hostitelia svojich hostí zaviedli na omšu do rímskokatolíckeho chrámu vo Fiľakove (kázal páter Gabriel) a potom i na fiľakovský hrad, ktorý sa spomína už v polovici 13. storočia. Hoci brány pre verejnosť v piatok zavreli, riaditeľ hradného múzea Atilla Agócs ochotne previedol návštevníkov jeho bohatými dejinami. Títo sa potom ešte vrátili do Ratky, kde jedna skupina (v komunitnom centre) bola i ubytovaná (druhá spala v hoteli Novohrad v Lučenci). Po rozlúčkovom obede, stále v krásnom príjemnom počasí, nasledovala bezpečná jazda domov. Pri nej nechýbali retrospektívne pohľady na pekný zájazd, rovnako ako pri početných stretnutiach „horných“ Slovákov s „dolnými“ nechýbala spontánnosť, srdečnosť a vzájomná úcta.

Juraj Bartoš

Keby nové priateľstvo odolalo zubu času ako fiľakovský hrad...

Keby nové priateľstvo odolalo zubu času ako fiľakovský hrad…

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs