S ambíciou a entuziazmom

1.feb 2013

V sobotu 12. januára sa v jánošíckom Dome kultúry konalo výročné zasadnutie Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Jánošík. Okrem členov predsedníctva na zasadnutie boli pozvaní aj všetci členovia spolku, ako aj predstavitelia iných organizácií a združení pôsobiacich v Jánošíku.

Vlani v hložianskom amfiteátri kvasili kapustu a za svoju originalitu a scénickú zohranosť získali zlatú plaketu V

Po uvítacích slovách predsedu spolku Ivana Listmajera podpredsedníčka Veronka Chrťanová podala správu o činnosti spolku v roku 2012. Vyzdvihla, že spolok bol mimoriadne úspešný, a to nielen preto, že si folklórna a mužská spevácka skupina priniesli zlaté pásma z Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…, ale aj preto, že sa im po prestávke podarilo opäť zorganizovať Medzinárodný folklórny festival a prehliadku spevákov slovenskej ľudovej piesne V Šándore na bráne. Napočítala, na ktorých podujatiach a festivaloch sa spolkári zúčastňovali, a poďakovala sa všetkým, ktorí svoje vedomosti a zručnosti priložili k úspešnej práci spolku.

Predseda spolku I. Listmajer hovoril o plánoch na rok 2013. Osobitne treba zdôrazniť, že si spolok chce pripomenúť 60 rokov od prvého vystúpenia jánošíckych folkloristov a 190 rokov od príchodu Slovákov do osady Jánošík. Pre tieto oslavy folklórna skupina už začala nacvičovať program podľa scenára Kataríny Mosnákovej. Galakoncert, ktorý sa plánuje realizovať koncom leta, bude spracovaný ako divadelno-tanečné pásmo, ktoré zobrazí niekdajší priebeh zvykov a obyčají v jednom kalendárnom roku, ale aj celkový kolobeh života jednej slovenskej rodiny v Jánošíku. Všetko to sa podá cez prizmu starenky, ktorá svojej vnučke rozpráva príbehy zo života, a tie potom tanečníci, speváci a hudobníci stvárnia na scéne. Takýto galakoncert si bude vyžadovať jednak dobré technické a scénické vybavenie, jednak zohranosť mladých tanečníkov, ktorí sa vlastne po prvýkrát púšťajú do takého obsiahlejšieho projektu. Preto sa už v novembri 2012 začalo s nacvičovaním nových a obnovovaním starých choreografií a v súčasnosti sa pripravuje aj projekt na tieto účely na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave.

Na zasadnutí sa hovorilo aj o tom, akým programom sa súbor predstaví na tohtoročnom FF Tancuj, tancuj… a prezradili aj to, že spolok dostal pozvanie na festival Očovská folklórna hruda v Očovej na Slovensku. Na záver Martin Listmajer povedal, že plánuje v tomto roku vydať knihu zvykov, obyčají a piesní z Jánošíka a že v jej prezentácii počíta aj na účasť spolkárov. V neoficiálnej časti bola večera a tanečná zábava, o ktorú sa postarali hudobníci a speváci spolku.

K. Mosnáková

Foto: archív spolku

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs