Pavel Povolný-Juhás srdcom píše, srdcom maľuje

1.feb 2013

Tak ako insitní maliari, aj spisovatelia sú dobrými znalcami obyčají a tradícií a práve to zaznamenávajú na svojich maľbách, o tom píšu vo svojej literárnej tvorbe. A tak zvečňujú tradičné kroje, práce na poliach, rôzne stretnutia, vtipné príhody z každodenného života a podobne.

Slávnostná chvíľa: (zľava) Ján Šimák, Samuel Žiak, Pavel Povolný-Juhás a Pavel Babka

Vo štvrtok 24. januára 2013 vo výstavných priestoroch Galérie Babka v Kovačici sa usporiadal 2. ročník podujatia Na zdravie Pavla!, v rámci ktorého odznela premiéra druhého zmeneného vydania knihy Prvé ulice autora Pavla Povolného-Juhása z Padiny. Sprievodnou akciou bolo slávnostné otvorenie jeho 8. samostatnej výstavy. O autorovi recenzent Dr. Michal Týr okrem iného povedal: „V knihe autor opisuje konkrétne udalosti a konkrétne osoby. Sleduje rodinu Povolnovcov na ceste zo Slovenska na Dolnú zem (začiatok 19. storočia) a v súvislosti s touto rodinou hovorí aj o iných prvých prisťahovalcoch, ktorí zakladali Padinu. V opísaných príbehoch žánrovo stojacich najbližšie k poviedkam, dominuje poznávacia funkcia nad estetickou, ale súčasne sa využívajú prostriedky a postupy umeleckej literatúry.”

Knihu Prvé ulice ako 8. zväzok v edícii Prameň vydala Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu v Novom Sade, ktorá bola spoluorganizátorom tohto pavlovského podujatia. V mene NVU Hlas ľudu všetkých pozdravil a autorovi zagratuloval riaditeľ Samuel Žiak. Hostí privítal aj Pavel Babka, riaditeľ hostiteľskej galérie, ktorý túto kultúrnu udalosť moderoval. O tom, ako sa zrodila prvá kniha, ako vyzerala príprava a práca na jej vydaní, hovoril Ján Šimák, ktorý bol v tom období riaditeľom Hlasu ľudu a je aj autorom doslovu Na prameni Padiny. Úryvky z knihy Prvé ulice čítali dlhoroční herci divadelnej scény DK Michala Babinku v Padine Milka Petrovičová a Janko Hološ. K náplni tohto nekaždodenného sviatku slova a obrazu svojou prítomnosťou prispel aj vznešený pán Pavel Sklenár, senior banátsky  a farár slovenského evanjelického cirkevného zboru Kovačica I. Hovoril o význame mena Pavel, o apoštolovi Pavlovi a jeho skutkoch a na záver slávnostne otvoril výstavu obrazov.

Na tejto premiére insitný maliar a spisovateľ Pavel Povolný-Juhás podelil hosťom niekoľko výtlačkov svojho druhého zmeneného vydania knihy Prvé ulice, ktorú doplnil vlastnými ilustráciami.

A. Chalupová

 

Namiesto autorovej vizitky

Pavel Povolný sa narodil v Padine 18. novembra 1946 v Prvej ulici. V rodisku absolvoval aj základnú osemročnú školu. Je predovšetkým roľníkom, zaoberá sa chovom hydiny. Aktívny je na viacerých poliach. Bol jedným zo zakladateľov Ekologického hnutia Jedlička v Padine. Je insitným maliarom a vlastní aj minigalériu obrazov padinských a kovačických maliarov. Osobitnú úctu prejavuje k etnografii. Zaujímajú ho najmä ľudové kroje tunajších Slovákov, ale aj iných národov a národností. Prvýkrát rozhodne chytil pero do rúk ako vojak v Mostare roku 1966. Vtedy sa zrodili aj prvé príbehy o príchode a živote prvých Padinčanov. Po rokoch z toho vznikla prozaická práca Prvé ulice.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs