AJ KYSÁČSKA ŠKOLA

1.feb 2013

AJ KYSÁČSKA ŠKOLA sa každoročne pripája k oslavám ochrancu škôl svätého Sávu. Program, ktorý mu bol venovaný, sa uskutočnil v rámci bohoslužieb v pravoslávnom kostole. Na starosti ich mal domáci kňaz Vinko Stojaković. Deti prichystal Bojan Peno, učiteľ výučby pravoslávneho náboženstva, a Anna Crveniová, profesorka hudby. Záverom všetci dostali koláč a koljivo a všetky deti, i srbské i slovenské, aj balíčky.

A. Legíňová 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs