V PREPLNENEJ SIENI MLÁDEŽNÍCKEHO DOMU

1.feb 2013

V PREPLNENEJ SIENI MLÁDEŽNÍCKEHO DOMU žiaci ZŠ  Bratstvo v Aradáči v piatok 25. januára ku Dňu svätého Sávu pre svojich rovesníkov a rodičov predviedli vyše hodinový program. Po príhovore riaditeľa školy Valeri Dragana vystúpili najprv škôlkari, ktorých pripravili vychovávateľky Vierka Godová a Milana Novakovová. Potom svoj program predviedli žiaci nižších a vyšších ročníkov ZŠ. Nacvičili ich učiteľky Soňa Zahorcová, Tanja Jeftićová, Marija Kojićová, Olivera Molnárová, Jaroslava Števková, Jelena Sirarová, Tamara Kelemenová a Danijela Avramová, ktorá mala na starosti žiacky chór a sólo vystúpenia. V programe účinkovali aj žiaci vysunutého oddelenia Hudobnej školy Josifa Marinkovića zo Zreňaninu  a na obecenstvo zvlášť zapôsobila mladá huslistka Filipa Janovská (na snímke). Bol to skvelý program, v príprave ktorého si dali záležať tak žiaci, ako aj ich učitelia.

Jano Zvara Moco

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs