Schválili správy a plány, vymenovali riaditeľov

12.sep 2013
Výborníčka DS Snežana Tomanová-Litavská za rečníckou tribúnou

Výborníčka DS Snežana Tomanová-Litavská za rečníckou tribúnou

Na šestnástom zasadnutí Zhromaždenia obce Kovačica v piatok 6. septembra výborníci absolvovali súhrnne 14 bodov rokovacieho programu. Osobitnú pozornosť na zasadnutí vyvolala správa o uskutočnení obecného rozpočtu v prvom polroku 2013 a kádrové zmeny v ustanovizniach a podnikoch z územia obce.

Po schválení zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia ZO Kovačica výborníci rokovali o Správe o realizácii rozpočtu Obce Kovačica v období január − jún 2013. Zdôvodnenie správy podala Ljiljana Žarićová, vedúca oddelenia pre financie. Niektorí opoziční výborníci v rozprave povedali, že rozpočet bol „márnotratný”, avšak správa bola väčšinou hlasov výborníkov schválená.

Po krátšej prestávke zhromaždenie pokračovalo v práci. Vedúci oddelenia pre urbanizmus Ing. Ivan Babka ozrejmil operatívny plán ochrany pred povodňami na území Obce Kovačica. Výborníci neskoršie schválili aj správu o práci PU Kolibrík na rok 2012 – 2013 a plán práce tejto ustanovizne na obdobie 2013 – 2014, ktoré podrobnejšie ozrejmila Jarmila Ćendićová, náčelníčka pre spoločenské činnosti.

Na návrh Komisie pre administratívno-mandátne otázky výborníci schválili kádrové riešenia v niektorých ustanovizniach, podnikoch a organizáciách z územia obce. Vo VP Rádio-televízie Obce Kovačica za nového riaditeľa vymenovali Jána Petráša z Padiny, vo VP Podnikateľsko-rekreačné stredisko Relax sa riaditeľom stal Branislav Milićev z Debeljače. Na funkciu riaditeľa VP Naš stan na obdobie štyroch rokov funkciu znovu zverili Jánovi Tifenbachovi z Padiny, doterajšiemu riaditeľovi. Vo VP Direkcia pre výstavbu Obce Kovačica sa riaditeľom stal Bela Kinčeš z Debeljače. Na tomto piatkovom zasadnutí výborníci vymenovali aj riaditeľov všetkých VKP v obci. V kovačickom VKP Elán za riaditeľa vymenovali Janka Svetlíka z Kovačice, v padinskom VKP Padina sa riaditeľom stal Miroslav Jakáb z Padiny, za riaditeľa VKP Banat v Uzdine zvolili Sabrijana Ardeleana z Uzdinu, vo VKP Rad v Crepaji funkciu riaditeľa zverili Nenadovi Gencovi z Crepaje. Vo VKP 4. októbra v Debeljači sa riaditeľom stal Dragutin Hlebec z Debeljače.

Záverom štvorhodinovej schôdze ZO Kovačica z postu úradujúceho riaditeľa Turistickej organizácie Obce Kovačica výborníci odvolali Jána Papa a za novú riaditeľku vymenovali Ivanu Zovkovú z Kovačice.

                                                                                           A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs