Autorské výtlačky v rukách spisovateľov

12.sep 2013

Jednoznačne možno tvrdiť, že tohtoročná knižná žatva v Slovenskom vydavateľskom centre v Petrovci bude úspešná. Dokonca riaditeľ SVC Vladimír Valentík o nej hovorí ako o rekordnej v celej dlhodobej tradícii publikovania kníh u nás. Tvrdenie podporuje faktom, že z vydavateľského plánu na rok 2013, v ktorom šéfredaktor knižných vydaní SVC Víťazoslav Hronec projektoval tlač 25 titulov, dodnes vyšlo už desať kníh a ďalšie sa pripravujú.

Vydavatelia a autori: (zľava) Vladimír Valentík, Mária Kotvášová-Jonášová, Ružena Šimoniová-Černáková, Ileana Ursuová, Víťazoslav Hronec, Viera Benková a Samuel Boldocký

Vydavatelia a autori: (zľava) Vladimír Valentík, Mária Kotvášová-Jonášová, Ružena Šimoniová-Černáková, Ileana Ursuová, Víťazoslav Hronec, Viera Benková a Samuel Boldocký

Autorské výtlačky niektorých z vydaných kníh sa 6. septembra v Petrovci dostali aj do rúk svojich autorov. Na slávnostnom odovzdaní autorských exemplárov, ktoré zorganizovali k 6. výročiu založenia SVC, istým spôsobom na svoju čitateľskú púť „vykročili“ knihy piatich autorov. Svoje najnovšie knihy už v rukách majú Viera Benková, zbierku básní Exlibris morušových listov, a Mária Kotvášová-Jonášová prózu pre dospievajúcich Višňový lekvár. Od apríla sedemdesiatnik Samuel Boldocký sa potešil súbornému dielu z oblasti literárnej kritiky Svedectvo doby vo výbere Adama Svetlíka, kým v edícii Vedecké zošity Ružene Šimoniovej-Černákovej vyšla doktorská dizertácia Dvojjazyčnosť a jej pedagogické aspekty. Vydavateľstvo sa v tomto roku prinavrátilo k dobrej tradícii prekladania literárnych diel autorov národnostných spoločenstiev do iných menšinových jazykov vo Vojvodine, a to prekladom básní rumunskej poetky Ileany Ursuovej Rybím jazykom.

V tomto roku vydavateľstvo uviedlo aj novú edíciu pod názvom Iní o nás, v ktorej ako prvý zväzok vyšla kniha Dalimira Hajka Dozrievanie do skutočnosti, dozrievanie do sna. Na slávnostnom udelení kníh pripomenuli aj ďalšie tohtoročné knižné kumšty z kuchyne SVC. Ide o vedecky fundovanú knihu Nárečie Aradáča na pozadí vzniku a vývinu obce Daniela Dudka, knihu Jána Dorču Spomienky, ktorú zostavil V. Valentík a ktorej prezentácia bola počas Petrovských dní divadelných, ako aj o brožúrku Lepší vdovec než mládenec Juraja Ribaya. Už je známe, že toto vydavateľstvo dobre spolupracuje aj s inými inštitúciami a združeniami, o čom svedčí aj spolupráca so spolkami žien z Kulpína a Petrovca, ktorej výsledkom je vydanie kuchárky Bez raňajok ani krok a 2. vydanie kuchárky Takto to chutí po petrovsky.

Naša literárna elita, ktorá bola na tomto udelení, sa uzhodla na tom, že ide naozaj o bohatý vydavateľský opus, z ktorého knihy si určite nájdu svojich čitateľov. Čitateľ sa k publikáciám iste dopátra – aj napriek nezáujmu niektorých našich médií o konkrétnu akciu SVC, ktorú bolo treba prezentovať širšej verejnosti a tým spôsobom sfúknuť vietor do chrbta našim novým knižným vydaniam.

V. Dorčová-Valtnerová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs