Nové zložky na obzore

17.sep 2013

Z KONFERENCIE PROGRAMY CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE VO VOJVODINE V UPLYNULOM SEDEMROČNOM OBDOBÍ

Pozrieť sa dozadu, aby sa lepšie videlo dopredu. Mohlo by to byť akýmsi mottom konferencie usporiadanej Fondom Európske záležitosti, na ktorej jeho predstavitelia, ako i predstavitelia lokálnych samospráv a  regionálnych a iných rozvojových agentúr vrhli pohľad na roky 2007 – 2013, aby boli lepšie pripravení na všetko, čo ich čaká v budúcom európskom rozpočtovom období, v rokoch 2014 – 2020. Lebo jedno programové obdobie je za nami, druhé sa onedlho začne a už teraz treba vedieť, ako ho úspešne zdolať z inakších pozícií a v inakších podmienkach.

Namiesto doterajších dvoch zložiek Inštrumentov predprístupovej pomoci IPA určených prípadným kandidátom na členstvo do EÚ: pomoci transformačným procesom a budovaniu inštitúcií, ako i cezhraničnej spolupráce, so statusom kandidáta sa obzory a možnosti rozširujú o ďalšie tri komponenty: regionálny rozvoj, rozvoj ľudských zdrojov a vidiecky rozvoj. Pritom nejde o malé peniaze: celkový rozpočet IPA bol v rokoch 2007 až 2013 takmer 11,5 miliardy eur. Kto sa lepšie prichystal a bol schopnejší, viac i ťažil z toho.

Andrija Aleksić

Andrija Aleksić

Vedúci úseku európskych fondov vo Fonde Európske záležitosti Andrija Aleksić podčiarkuje, že je predpokladom lepšieho ťaženia prostriedkov vznik  relevantných stratégií lokálno-ekonomického rozvoja na roky 2014 – 2020 (ktoré majú byť aj  na uvedené obdobie, aj v angličtine), presadenie vojvodinského štandardu, splnenie niektorých iných podmienok. Je to potrebné, aby sa ľahšie dali získať prostriedky napr. pre vidiecky rozvoj, ktoré od budúceho roka v prípade Srbska majú byť vo výške 20 miliónov eur ročne.

Keď ide o uplynulú retrospektívu výsledkov IPA programov vyzdvihol,  že vlani na pomoc v transformácii bolo vyčlenených takmer 194 miliónov eur, kým  na cezhraničnú spoluprácu 13 miliónov eur, vcelku 206 miliónov eur. Hodnota IPA projektov cezhraničnej spolupráce s Maďarskom od roku 2007 je takmer 53, s Rumunskom okolo 48 miliónov eur. Až 344 projektov sa vzťahovalo alebo vzťahuje na Vojvodinu, z čoho sa 281 implementuje na území pokrajiny. Ich hodnota nie je skromná – prevýšila 104 miliónov eur.

Dá sa povedať, že ide o závideniahodný výsledok, vzhľadom na skutočnosť, že v oblasti cezhraničnej, predtým dobrej susedskej spolupráce, máme len približne desaťročné skúsenosti. Je to oveľa menej než v prípade členov Európskej únie, kde takéto formy stykov pestujú celé desaťročia. Nám sa práve preto treba oveľa rýchlejšie učiť, hýbať vpred. Bez toho totiž nedohoníme zameškané. Tým i ťažko využijeme aspoň značnú časť možností, ktoré prichádzajú s rokom budúcim a ďalšími.

O. F.

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs