Dni slovenského zahraničia v Zakarpatsku na Ukrajine

17.sep 2013

Spoločnosť Slovákov Ľudovíta Štúra v Zakarpatsku a Svetové združenie Slovákov v zahraničí v dňoch 13. – 16. septembra usporiadali Dni slovenského zahraničia v Zakarpatsku na Ukrajine.

Početní hostia – Slováci z ôsmich krajín Európy sa oboznámili s podmienkami života, úspechmi a problémami Slovákov na tomto území. Navštívili mnohé inštitúcie Zakarpatskej oblasti na Užhorode, školy s vyučovacím jazykom slovenským, stretli sa so študentmi Katedry slovenskej filológie na Užhorodskej univerzite, s početnými slovenskými učiteľmi, spisovateľmi, maliarmi, matičiarmi a inými kultúrnymi dejateľmi, zoznámili sa s prácou Centra slovenskej kultúry, boli hosťami na nedeľnej omši v rímskokatolíckom kostole v Storožnici a zúčastnili sa na festivale slovenského folklóru Slovenská ruža v slovenskej obci Turia Remety.

Delegácia zo Srbska s predsedom Matice slovenskej v Zakarpatsku Jozefom Hajnišom a predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimírom Skalským (Foto: A. Meleg)

Delegácia zo Srbska s predsedom Matice slovenskej v Zakarpatsku Jozefom Hajnišom a predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimírom Skalským (Foto: A. Meleg)

Na Dňoch slovenského zahraničia na Ukrajine sa zúčastnili i predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík, podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka, generálna konzulka SR Janka Burianová a predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský. V delegácii zo Srbska na tomto stretnutí boli podpredsedovia NRSNM Vladimír Valentík, Zuzana Lenhartová a Ján Majorský, ako i predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM PaedDr. Svetlana Zolňanová.

Z. L.

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs