Zavádzajú systém na administráciu projektov

19.sep 2013
Záber zo zasadnutia

Záber zo zasadnutia

Predstavitelia Kancelárie pre lokálny ekonomický rozvoj Obce Stará Pazova v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Srem onedlho začnú s implementáciou systému pod názvom My project. Dohodli sa na tom na zasadnutí v stredu 11. septembra v budove ZO v Starej Pazove.

Ide o projekt sufinancovaný Pokrajinským sekretariátom pre lokálnu samosprávu a medziregionálnu spoluporácu, v rámci ktorého sa majú realizovať viaceré aktivity: výcvik a edukácia, vypracovanie a implementácia softvéru, zabezpečenie nevyhnutného technického a kancelárskeho vybavenia.

Zavedením systému na sledovanie projektov My project sa utvorí účinný a flexibilný systém spravovania projektov, získa potrebný odborný káder, zlepší kvalita služieb voči občanom a hospodárstvu… Staropazovská obecná správa realizáciou uvedených aktivít prispeje k zveľadeniu funkčného pôsobenia všetkých oblastí, ktoré má na starosti, ako aj k lepšej práci oddelení a služieb, v ktorých sa uplatnia nové informačno-komunikačné technológie. Systém umožní realizáciu všetkých aktivít spätých s projektmi  – od vzniku idey až po finálovú časť realizácie. Súbežne sa týmto spôsobom dá silný impulz k realizácii prioritných cieľov definovaných Stratégiou udržateľného rozvoja Obce Stará Pazova na obdobie rokov 2010 − 2020.

A. Lš.

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs