Obec čoskoro v inej budove

19.sep 2013
Obecná administratíva opustí budovu, ktorá je predmetom reštitúcie

Obecná administratíva opustí budovu, ktorá je predmetom reštitúcie

Na úvod 18. zasadnutia vo štvrtok 12. septembra Zhromaždenie Alibunárskej obce konštatovalo, že výborníkovi Nenadovi Obradovićovi z listiny Demokratickej strany (DS), ktorý podal demisiu, zanikol mandát a zároveň verifikovalo mandát nasledujúcemu na listine Darkovi Čekerevcovi. Ďalej už podľa zvyku v tejto obci všetko bežalo ako po bežiacom páse, zvlášť vzhľadom na to, že opozícia, čiže výborníci SPS, neprichádzajú na zasadnutia a vládnuca koalícia všetko zladí už predtým než sa dané otázky dostanú pred výborníkov. A tak bez rozpravy výborníci schválili rozhodnutie o začiatku vypracovania plánu podrobnej regulácie komplexu veterných generátorov Alibunár 1, vypísali súbehy na voľbu riaditeľov a dali súhlas k štatútom jednotlivých obecných verejných podnikov, ktoré sú zladené so zákonom. Okrem toho Verejnému dopravnému podniku Alibunár zverili prepravu žiakov základných a stredných škôl, ako aj jednotlivých kategérií občanov, ktorú financuje obec.

Výborníci súhlasili aj s návrhom rozhodnutia, aby obec výmenou nehnuteľnosti v obecnom vlastníctve s doplatením rozdielu v cene získala podnikateľský priestor Poštovej sporiteľne v tomto mestečku. Predseda obce Dušan Jovanović toto rozhodnutie zdôvodnil tým, že podnikateľský priestor Poštovej sporiteľne rozlohy 700 štvorcových metrov je viacnásobne väčší, a tým aj vhodnejší na lepšiu a modernejšiu organizáciu práce obecnej administratívy ako priestor, v ktorom teraz pracuje. K tomu obecný objekt je predmetom reštitúcie, takže by sa mohlo stať, že obec sa čoskoro ocitne v prenajatom priestore. Znalci odhadli, že hodnota objektu Poštovej sporiteľne je 195-tisíc eur, a podnikateľského priestoru v obecnom vlastníctve, o ktorý sporiteľna má záujem, 42-tisíc eur. Rozdiel v cene obec zabezpečí v obecnom rozpočte.

Celkom na záver podpredseda Zhromaždenia obce Predrag Belić (SNS) pripomenul, že aktivity na vypísanie volieb na členov rád MS, ktorým dávno vypršal mandát v dôsledku očakávania nového zákona o lokálnej samospráve, úplne zastali.

− Keďže zákon ani dodnes nie je schválený, navrhujem, aby sme od Ministerstva pre lokálnu samosprávu žiadali úradnú informáciu o tom, kedy sa dostane do procedúry Národného zhromaždenia, a v prípade, že to nebude v nastávajúcom období, navrhujem, aby sme vypísali voľby na členov rád MS podľa platného zákona. Nesmieme si dovoliť, že vstúpime do druhého roku s podmienečne povedané úradujúcim stavom v miestnych spoločenstvách, − povedal P. Belić. Podporil ho aj predseda obce Dušan Jovanović, ktorý upozornil na niektoré nelogické tlmočenia Ministerstva lokálnej samosprávy týkajúce sa fungovania MS a (ne)možnosti kontroly práce a financií MS. Výborník LSV Aurel Murgu navrhol, aby obec v prípade, že ministerstvo nedovolí voľby podľa terajšieho zákona, vymenovala dočasné orgány v MS, lebo aktuálne vedenia MS už dávno nie sú legitímne. Túto ideu ako omnoho reálnejšiu podporil aj výborník a pokrajinský poslanec Nedeljko Konjokrad a výborníkov informoval o tom, že Fond pre kapitálové vklady mieni financovať asfaltovanie ulíc v osade Nikolinci sumou 30 miliónov dinárov.

     vlh

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs