Návrat k duchovným hodnotám

17.sep 2013

Z 30. STRETNUTIA EVANJELICKEJ MLÁDEŽE V STAREJ PAZOVE

Pazovská mládež pred vystúpením

Pazovská mládež pred vystúpením

Jubilejné 30. Stretnutie evanjelickej mládeže prebiehalo v sobotu 14. septembra v Starej Pazove. Na stretnutí sa zhromaždilo okolo 500 mládežníkov, farárov, kantorov a katechétov Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi z cirkevných zborov Aradáč, Báčska Palanka, Pivnica, Šíd, Hložany, Báčsky Petrovec, Binguľa, Vojlovica, Hajdušica, Jánošík, Erdevík, Lug, Ľuba, Kovačica I, Kovačica II, Kysáč, Padina, Boľovce, Dobanovce, Kulpín a Stará Pazova. Na tomto významnom spoločenskom a duchovnom podujatí sa zúčastnili aj hostia zo Slovenska, z Púchova, v čele s duchovným pastierom Ondrejom Rišianom.

Program stretnutia mládeže pozostával z troch celkov. Služby Božie s Večerou Pánovou v pazovskom kostole mali na starosti farári Ondrej Rišian, Martin Bajza, Ján Vida, Vladislav Ivičiak a miestny farár Igor Feldy. Úvodné slová duchovného povzbudenia predniesol Ján Vinkovič, senior sriemsky. Hostí a účastníkov stretnutia privítali Bojan Kovrlija, náčelník pre všeobecnú správu Obce Stará Pazova a Ján Havran, dozorca pazovského cirkevného zboru. V rámci bohoslužieb vystúpil chór Tília, a potom sa predstavila pazovská mládež vlastným hudobným programom. Po bohoslužbách na starej fare otvorili dokumentárnu výstavu Služba deťom a mládeži v minulosti.

Spoločná fotka duchovných pastierov a kantorov

Spoločná fotka duchovných pastierov a kantorov

V popoludňajších hodinách nasledovalo trojhodinové predstavovanie cirkevných zborov z 19 osád (okrem pazovského). Na javisku sa vystriedalo až 258 účastníkov, prevažne s hudobným programom, ale aj s recitáciami, scénkami a improvizovaným „TV denníkom” (Aradáč). Jánošíčanka Martina Zríniová sa publiku premiérovo predstavila vlastnou autorskou duchovnou piesňou, ktorá, ako povedala, sa v jej hlave zrodila pred desiatimi rokmi na rovnakých stretnutiach mládeže v Starej Pazove. V programe vystúpila aj katechétka Anna Šilerová zo Starej Pazovy (pred tridsiatimi rokmi aktívna evanjelická mládežníčka), ktorá mala tú česť verejne prečítať list Jána Baláža, farára vo výslužbe, zakladateľa týchto stretnutí mládeže. Jej prejav bol sprevádzaný videoprezentáciou a fotkami z 1. Stretnutia evanjelickej mládeže.

Prítomná mládež potleskom pochválila a povzbudila všetkých účastníkov, zvlášť spevácky zbor zo západného Sriemu, ktorý utvorili mládežníci z Erdevíka, Lugu a Ľuby, lebo − ako povedal námestný farár Ján Vida − toho dňa títo mládežníci prvýkrát verejne vystúpili.

Po programe v divadelnej sále na trávniku medzi starou a novou farou odznel koncert slovenskej kresťanskej rapcore kapely Ignore z Púchova.

Koncert slovenskej kresťanskej rapcore kapely Ignore z Púchova

Koncert slovenskej kresťanskej rapcore kapely Ignore z Púchova

I keď Staropazovčanov spočiatku trápili obavy, ako sa im podarí zorganizovať také veľké podujatie, včasné prípravy zahrnujúce aj maľovanie exteriéru (dokonca aj školského múrika a brány) prispeli k úspešnej realizácii podujatia. Vďaka tomu v sobotu 14. septembra pod šiatrom na farskom dvore nič nechýbalo. Okrem nápojov a ovocia cirkevníčky sa postarali o rožky a rôzne iné slané a sladké pochúťky. Obec Stará Pazova a podnik Stamevsky, d. o. o., sa postarali o výborný obed pre hostí v hoteli Vojvodina. Na večeru sa podávali fašírky a pukance.

Okrem plného kostola, v ktorom dominovali výlučne mladé tváre, pre toto stretnutie bolo príznačné, že program evanjelickej mládeže v divadelnej sále odznel naozaj bezchybne. O to sa postarali technici Slovenského divadla VHV SKUS hrdinu J. Čmelíka a zvukár − tónmajster Ján Šaš.

V porovnaní s prvým stretnutím evanjelickej mládeže, ktoré sa uskutočnilo pred tridsiatimi rokmi len s niekoľkými zbormi (bolo to v čase proklamovaného komunizmu), tohtoročné stretnutie ukázalo, že sa mladí radi vracajú k duchovným hodnotám.

 Katarína Verešová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs