Schválili vlaňajšiu správu a vypracovali predbežný plán práce

6.feb 2013

Záber zo zasadnutia Výboru pre vzdelávanie

ZO ZASADNUTIA VÝBORU PRE VZDELÁVANIE NRSNM

Výbor pre vzdelávanie NRSNM svoje prvé zasadnutie v tomto roku uskutočnil v stredu 30. januára. Schválili správu o činnosti výboru za rok 2012, vypracovali predbežný plán práce na rok 2013 a predbežný finančný plán v súlade s aktivitami, ktoré sa budú realizovať v roku 2013. Rozhodnutím výboru sa plánuje podať v mene vzdelávania na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 12 projektov, na Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národné spoločenstvá dva projekty a na Ministerstvo školstva, vedy a technologického rozvoja v Srbsku tiež 2 projekty. Prítomní členovia boli informovaní o Porade v Smoleniciach, ktorú pravidelne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako i o možnosti spolupráce pedagogických fakúlt v Sombore a v Banskej Bystrici. Ďalej sa konštatovalo, že školy svoje návrhy za vysoké ocenenie – Medailu svätého Gorazda – môžu odovzdať do Rady do 10. februára 2013. Súťaže zo slovenského jazyka pre základné školy budú na medziobecnej úrovni 23. marca v základných školách v Kulpíne, Selenči, Kovačici a Starej Pazove a republiková súťaž bude 19. mája v pivnickej základnej škole. Republiková súťaž pre stredoškolákov sa  plánuje 26. mája na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci.

S. Z.


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs