Historický kalendár – 7. februára

6.feb 2013

1477 (alebo 1478) – narodil sa anglický politik, filozof a sociálny utopista sir Thomas Morus, More. Napísal dielo Utópia, v ktorom popísal fiktívny ideálny štát, založený na spoločnom majetku a princípe rovnosti. V roku 1535 odmietol ako katolík prisahať vernosť kráľovi, hlave anglikánskej cirkvi a 6. júla 1535 bol popravený. Katolícka cirkev ho vyhlásila za svätého.

1812 – narodil sa anglický spisovateľ Charles Dickens. Významný predstaviteľ viktoriánskeho románu. Vo svojom diele kritizoval dobovú nespravodlivosť, najmä ťažký život chudobných detí. Jeho diela boli veľmi obľúbené, napr. Klub Pickwickovcov, Malá Dorritka, Oliver Twist, David Copperfield, Vianočná koleda. Zomrel 9. júna 1870 v Londýne.

1885 – narodil sa americký spisovateľ Sinclair Lewis, kritik americkej strednej vrstvy. Napísal 22 románov, medzi ktorými vynikli Hlavná trieda a Babbitt. Ďalšie diela: Arrowsmith, Elmer Gantry, U nás sa to stať nemôže a i. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1930). Zomrel 10. januára 1951 v Ríme.

1958 – v Seattle zomrela americká prozaička Betty MacDonaldová, autorka humorných románov pre dospelých i deti: Vajce a ja, Čo život dal a vzal, Ktokoľvek môže robiť čokoľvek, Morová rana, Dusím sa vo vlastnej šťave, Pani Láry-fáry, Čary pani Láry-fáry a i. Narodila sa 26. marca 1908 v Boulder, Colorado.

1984 – americký astronaut Bruce McCandless podnikol ako prvý na svete výstup do vesmírneho priestoru bez bezpečnostného lana.

Zdroj: SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs