Seminár pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme v Petrovci

16.sep 2017

Seminár pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme v Petrovci

V Predškolskej ustanovizni Včielka v Petrovci oslavou desiateho výročia pôsobenia Združenia slovenských vojvodinských vychovávateľov včera zároveň štartoval dvojdňový Seminár pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme. Krojovaní sympatickí petrovskí škôlkari pesničkami privítali hostí vo svojej škôlke.

Tohto prvého seminára sa okrem vychovávateliek zo Srbska zúčastňujú i učiteľky materských škôl z Maďarska a Rumunska. Organizuje ho Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Asociácia slovenských pedagógov, ako i Združenie slovenských vojvodinských vychovávateľov. Seminár pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme sa koná za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Slávnostné zasadnutie

Osláv 10. výročia Združenia slovenských vojvodinských vychovávateľov sa dnes v PU Včielka zúčastnil pozoruhodný počet vychovávateliek, medzi ktorými boli i hostky z Maďarska a Rumunska. Oslavy príhovorom otvorila koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová. Na pôde Včielky v Petrovci všetkých prítomných privítala riaditeľka Zuzana Pašićová. O desaťročnej ceste pôsobenia združenia vychovávateľov, ktoré bolo založené v decembri 2007, hovorila jeho predsedníčka Božena Levarská. Združenie tvorí 95 členov a 17 predškolských ustanovizní. Pri príležitosti sviatku združenia vychovávateľov udelené boli darčeky prítomným predstaviteľkám predškolských ustanovizní a ďakovné listiny početným spolupracovníkom, medzi ktorými aj NRSNM, MSS, Veľvyslanectvu SR v Belehrade, médiám.

Gratulanti

Záverom prvého dňa stretnutia dolnozemských vychovávateľov združeniu zablahoželali:  konzulka Veľvyslanectva SR v Belehrade Barbora Galovićová, predseda MSS Ján Brtka, predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM a zástupca predsedu Obce Báčsky Petrovec Ján Brna, predstaviteľky Školskej správy v Novom Sade Vesna Radulovićová a Sonja Miladinovićová a predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov Mária Andrášiková. Po slávnostnom zasadnutí prítomní šli na návštevu budovy PU Včielka.

Druhý deň stretnutia v rámci seminára je zameraný na analýzu Stavu slovenčiny na našich materských školách. Každá krajina (Srbsko, Maďarsko a Rumunsko) sa predstavuje prezentovaním vlastnej práce s deťmi a zameraním seminára je aj vzájomná výmena skúseností kolegýň z dolnozemských krajín.

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs