Silbaš

5.mar 2013

Členovia Dobrovoľného požiarnického spolku v Silbaši mali v sobotu 16. februára v Loveckom dome výročné zasadnutie, ktoré otvoril predseda Obecného hasičského zväzu Báčska Palanka Miroslav Mileticki. Zasadnutie spolku, ktorý má 138 členov, viedol Samuel Žiak. O vlaňajšej práci povedali, že hasiči na súťaženiach získali pozoruhodné výsledky, intervenovali 32-krát,  zorganizovali Papkarijadu a prispeli k organizácii iných podujatí. Majú výbornú spoluprácu s Miestnym spoločenstvom, loveckým spolkom a základnou školou. Zabezpečili si nové nákladné auto, opravili poplašnú sirénu atď. Treba zdôrazniť, že hasiči zachránili pocestných zo snehovej metelice v Silbaši. V tomto roku naďalej mienia informovať občanov, ako sa chrániť pred požiarom, pokračovať v oprave hasičského domu atď.

 R. Kopčok 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs