Darčeky v duchu ekológie

5.mar 2013

V Predškolskej ustanovizni Lienka v Kysáči 8. marec je veľkým sviatkom. Deti sa spolu s vychovávateľkami naň s radosťou chystajú. Keď mamy a staré mamy prídu na oslavu, škôlkari im zarecitujú a zaspievajú, a to je v ich veku iste najúprimnejšie.

Vedúca vychovávateľka Anna Čižmanská hovorí, že pred sviatkom s deťmi s veľkou láskou pripravujú darčeky pre mamy. Pritom dbajú, aby používali prevažne recyklovateľné materiály, keďže je kysáčska Lienka navrhnutá na zaradenie medzi ekologické škôlky. Okrem niekoľkých mestských nateraz je iba škôlka v Kaći vyhlásená za ekologickú, nuž kysáčska Lienka bude druhou ekologickou škôlkou patriacou do PU Radosno detinjstvo mimo mesta Nový Sad.

− Do budúcna budeme teda prihliadať, aby sa v ekologickom a environmentálnom duchu správali i rodičia. V ekologickom duchu k 8. marcu vyzdobíme aj škôlku, a to tak, že ozdoby vyrobíme z plastových fliaš, ktoré sa pôsobením detských rúk zmenia na srdiečka. K sviatku žien deti pripravia nielen recitácie, piesne a dramatizácie, ale v každej skupine realizujeme aj pracovnú dielňu. Mamy zapojíme do vysádzania kvetov vonku na dvore, aby sme si tak založili záhradku. Neskoršie urobíme domčeky pre vtáčatá, prípadne budeme v dielni spolu s mamami vyrábať niečo z odpadového materiálu, alebo niečo piecť z cesta, − hovorí vedúca vychovávateľka Čižmanská.

– Okrem darčekov deti za pomoci vychovávateliek chystajú pre mamy pozvánky na oslavu 8. marca. Na programy ku Dňu žien do škôlky spravidla prídu aj staré mamy, tetky, dokonca i susedky. Keď je návštevnosť väčšia alebo je väčšia skupina detí, program prebieha v telocvični, – zmienila sa Čižmanská.

Keďže v PU Radosno detinjstvo sú zamestnané väčšinou ženy, aj samotná ustanovizeň dbá o primeranú oslavu tohto medzinárodného sviatku. Pre zamestnankyne buď zorganizujú spoločnú večeru alebo ich potešia darčekom. Vlani napríklad dostali ruže a básnické zbierky. Čižmanská si spomína, že sa v minulosti tešili aj organizovanému odchodu na predstavenie do SND v Novom Sade. Alebo si ženy z kysáčskej Lienky samy urobili sviatok a častovali sa večerou pri hudbe. Ženy vedia, ako na to.

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs