Skromný program pri Dunaji

1.júl 2018

Skromný program pri Dunaji

Medzinárodný deň Dunaja je 29. júna. Hložianske Združenie ekológov Ekos si ho pripomenulo dnes na ľavom pobreží druhej najväčšej európskej rieky. Za podpory Miestneho spoločenstva Hložany, Združenia športových rybárov Šaran a Združenia výtvarných umelcov Hložianska paleta.

Najviac rýb nachytala Anna Jakušová

Osem žien sa zúčastnilo súťaže v love rýb na udicu s plavákom. Najviac vážil celkový úlovok (2835 gramov) víťazky Anny Jakušovej, 2. miesto získala Mária Dudková (1730 gr) a 3. Miholjka Bažaľová z Báčskeho Petrovca (1695 gr). Okrem nich rybárske šťastie v kalnej, nad mieru rozvlnenej dunajskej vode, hľadali aj Zuzana Žemberyová (chytila najťažšiu rybu; nevieme, koľko vážila), Mária Baďanová, Zuzana Zátrochová, Alžbeta Mravíková a Mária Topolská.

Maliari z Báčskej Palanky

Päť výtvarníkov z Hložian olejovými farbami pri Dunaji stvárňovalo krásu slnečníc. Tak ako vlani aj tento raz sa im pripojilo päť kolegov z Báčskej Palanky, ktorých nainšpiroval hlavne hlavný hrdina tejto výtvarnej kolónie, Dunaj. Hoci plachý vietor sem tam riadne zahojdal maliarske stojany, umelcom sa práca darila.

Súťaž v love rýb sa skončila udelením odmien najúspešnejším

Dnešné podujatie, na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov neobsahovalo informácie o Medzinárodnom dni Dunaja, ktorého cieľom je poukázať na význam „hlavnej ulice Európy“, na krásy Dunaja, ale aj na jeho ohrozenie. Predsedníčka Ekosu Viera Turčanová neozrejmila jednoznačne, prečo dnešný program pocty Dunaju bol skromnejší.

Mimochodom, vlani Medzinárodná rada UNESCO rozhodla, že oblasť Báčskeho Podunajska bude zapísaná do Svetovej listiny rezervácií biosféry. To je o jeden dôvod viacej na to, aby Srbsko, ako jedna zo 14 podunajských krajín, ktoré podpísali Medzinárodnú konvenciu o ochrane Dunaja, nielen príležitostne zaznamenalo Medzinárodný deň Dunaja, ale aj aby sa dôkladnejšie staralo o zachovanie kvality jeho vody, flóry a fauny.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs