SKUS Jánošík na festivale Očovská folklórna hruda

8.aug 2013

Slovenský kultúrno-umelecký spolok Jánošík z Jánošíka počas víkendu 9. – 11. augusta vystúpi na 10. ročníku festivalu Očovská folklórna hruda v Očovej na Slovensku. Predstavia sa tu tanečníci, speváci, ako aj gazdinky, ktoré návštevníkom budú ponúkať tradičné špeciality z Vojvodiny.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs