Krok za krokom v prospech občanov

8.aug 2013

Kovačica je najväčšie slovenské centrum vojvodinského Banátu. Roku 2004 do funkcie nastúpilo miestne vedenie, ktoré tvoria pätnásti členovia Rady Miestneho spoločenstva v čele s predsedom Martinom Zlochom. Podnes aktuálneho richtára sme oslovili, aby nám povedal, do čoho sa v Kovačici v uplynulých rokoch najviac investovalo?

Predseda Rady MS Kovačica Martin Zloch

Predseda Rady MS Kovačica Martin Zloch

− Hodne peňazí sa roku 2006 minulo na kúpu budovy, v ktorej v súčasnosti sídli Miestne spoločenstvo. Táto budova bývalého podniku Jednota bola preto lepšia, že naše predchádzajúce miestnosti boli už staré a tesné pre činnosť všetkých združení občanov v Kovačici. Jedna časť budovy dnes patrí Miestnej organizácii penzistov a invalidov práce. Na nádvorí MS sme vybudovali letné javisko, ktoré občanom poslúži na kultúrno-zábavné podujatia. Hodnota tejto investície je okolo 8 a pol milióna dinárov, pričom sme z vlastnej pokladnice vyčlenili 1 900 000 dinárov a tú väčšiu časť prostriedkov zabezpečila obec. Tento priestor môže prijať zhruba 2- až 3-tisíc návštevníkov, kapacita je zo začiatku plánovaná na organizovanie podujatí nielen miestneho, ale aj regionálneho významu.

Keď ide o iné investície, treba zdôrazniť, že roku 2008 sme sa pustili do ďalšieho veľkého projektu, vlastne do výstavby čističky, zariadenia na prečisťovanie odpadových vôd a kanalizačnej siete. Od samého začiatku sme sa teda snažili byť v úplnosti verejným servisom občanov, vnímali sme problémy a potreby občanov a usilovali sme sa ich vyriešiť. V takejto inštitúcii sa dennodenne všeličo stáva, a preto treba byť schopný a ihneď vedieť hľadať riešenia.

V prvom funkčnom období RMS zdrojom financovania bolo samozdanenie, ktoré znamenalo väčšie možnosti a zabezpečovalo potenciál na podporu kultúrnych či športových aktivít a podujatí, ale aj na riešenie jednoduchších komunálnych otázok. Keďže sa v uplynulom období zmenili zákonné predpisy, v určitej miere sa zmenšili kompetencie MS a zložitejší je spôsob zavedenia samozdanenia. Inštitúcia je nasmerovaná na financovanie z rozpočtu obce, taktiež z prostriedkov z pokrajiny, ako i na účasť v súbehoch na granty medzinárodného charakteru. Prednedávnom sme schválili nový štatút MS, kde sme zladili naše kompetencie s aktuálnymi zákonnými predpismi. Aj keď v rámci aktuálnych ustanovení činnosť MS má skôr poradenskú funkciu, snažíme sa v rámci zadaných cieľov byť aj naďalej užitoční a naďalej krok za krokom pokračovať v riešení problémov, ktoré trápia našich občanov.

Mohli by ste nám zmapovať stav infraštruktúry v dedine?

Prvá fáza výstavby kanalizácie je pri konci

Prvá fáza výstavby kanalizácie je pri konci

– Hneď po voľbách na samom začiatku sme si stanovili náročné ciele:  upraviť infraštruktúru v našej dedine, vystavať kanalizačnú sieť, ktorá vystupuje ako jeden z najpálčivejších dlhodobých problémov, tiež vyhrať v boji s podzemnými vodami, ktoré boli v danom období aktuálne, a tak Kovačicu pozmeniť na moderne vybavené prostredie, aké si vyžaduje súčasná doba. Práce na výstavbe čističky odpadových vôd sú v záverečnej fáze, tiež sa pomaly chýli ku koncu prvá fáza výstavby kanalizačnej siete, ktorá by mala byť zakončená na jeseň tohto roku a paralelne s tým predbežne chystáme možnosť pripájania domácností na kanalizačnú sieť. To znamená, že s prvou fázou kanalizačnej siete (v dĺžke 9 km, čo je 1/4 siete a 1/3 spotrebiteľov) sa majú riešiť tie hlavné a najboľavejšie body, ktoré sú určitým spôsobom zrkadlom nášho prostredia. To zároveň predpokladá, že stred dediny bude upravenejší a mnohé inštitúcie, ktoré sídlia na tomto priestore, budú mať doriešenú otázku kanalizácie. Keď ide o ochranu životného prostredia, bezpečnou a spoľahlivou prevádzkou verejnej kanalizácie sa značne prispeje k zvýšeniu štandardov. Odpadové vody sa budú filtrovať, spracúvať na čistú vodu a z druhej strany veríme, že sa tak zníži úroveň hladiny podzemných vôd a samým tým sa zvýši kvalita života.

V Kovačici je bohatá spolková činnosť. Čím sa osada môže pochváliť?

Okrem pravidelných prác na komunálnej údržbe ďalšou prioritou bola podpora a vybavenie miestností pre početné združenia občanov (Miestny odbor Matice slovenskej, Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka, združenie holubárov, včelárov, drobnochovateľov, šachistov, penzistov, komorného zboru a iné). Pod strechou MS im umožňujeme stretávať sa a tým podporujeme ich činnosť. V nich vidíme veľký potenciál na rozvoj spoločenského života v tomto prostredí, lebo svojím spôsobom prispievajú k afirmácii Kovačice. Šťastní a hrdí sme na to, že činnosť týchto združení má stálu kontinuitu, ľudia sa radi zapájajú do ich činností a my s nimi máme partnerský vzťah. Zvykli sme si jedni druhým pomáhať.

Kovačica je mestečko, ktoré intenzívne a úspešne rozvíja vlastný turistický potenciál…

– Občania tu už viac ako dve storočia úspešne zachovávajú a pestujú svoju slovenskú kultúru a tradíciu. Kovačica sa v posledných rokoch stáva významnou turistickou destináciou a v tom zmysle treba aj pokračovať, treba stále pracovať. Umenie a kultúru Kovačičanov, ako aj všetkých Slovákov vo Vojvodine, preslávili vo svete známi kovačickí insitní maliari, ktorí tuná tvoria a vystavujú viac ako pol storočia. Okrem Galérie insitného umenia, Turistického sídliska Relax Kovačica ďalej rozširuje svoju turistickú ponuku. Čoskoro majú totiž skončiť práce na rekonštrukcii Pamätného domu Martina Jonáša, doyena kovačického insitného maliarstva. Na tento účel vláda Slovenskej republiky prispela sumou okolo 230 000 eur. Teda očakávame, že v najbližšom období návštevníkom Kovačice bude k dispozícii aj táto kultúrna pamiatka a vzácne exponáty v nej. Okrem toho Kovačica sa môže pochváliť tým, že čoskoro bude mať Regionálnu agentúru cestovného ruchu, ktorá bude sídliť pod strechou MS Kovačica. Jej úlohou bude rozvíjať turizmus, nielen v našej obci, ale aj širšie.

Nový čas prináša nové skúšky. Čo plánujete podniknúť v nastávajúcom období, aby Kovačica dosiahla ešte lepšiu kvalitu žitia?

– Na tento rok máme naplánovanú úpravu tzv. starého parku a rekonštrukciu tzv. širokého chodníka, ktorý tiahne Ulicou maršala Tita.  Spoločnými silami, podporou a spoluprácou s obcou mienime naďalej zápasiť s problémami, ktoré aj za daných okolností, v akých v súčasnosti žijeme, verím, že úspešne zdolávame.

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs