Slávnosť v slovenskom novosadskom kostole

26.apr 2013

Vladislav Ivičiak a Samuel Vrbovský na slávnostných bohoslužbách

Ekumenická humanitárna organizácia (EHO) z Nového Sadu je humanitárne, nestranícke, mimovládne, neprofitové združenie občanov. Založená bola z iniciatívy Svetového združenia cirkví roku 1993, čiže v období, keď na priestranstvách bývalého štátu zúrila vojna, s cieľom organizovaným spôsobom pomáhať ľuďom v ohrození. EHO pomáhala aj občanom Vojvodiny zabezpečovaním humanitárnej pomoci v potravných článkoch, liekoch, hygienických prostriedkoch atď. Túto pomoc z EHO dostávali občania Vojvodiny bez ohľadu na ich náboženskú či národnostnú príslušnosť.

Z príležitosti jubilea – dvadsať rokov činnosti, v dňoch od 17. do 19. apríla EHO zorganizovala 5. partnerské zasadnutie a oslavu, na ktorej účinkovali domáci a zahraniční partneri a sponzori.

V stredu 17. apríla sa konali slávnostné bohoslužby v slovenskom evanjelickom kostole v Novom Sade. Hostí na bohoslužbách privítali riaditeľ EHO Vladislav Ivičiak, farár petrovský, a biskup SEAVC v Srbsku Samuel Vrbovský. Zúčastnili sa aj predstavitelia cirkví, ktoré založili túto organizáciu: Kresťanskej reformovanej cirkvi, Evanjelickej metodistickej cirkvi, Evanjelicko-kresťanskej cirkvi, Gréckokatolíckej cirkvi a Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi.

Služby vykonal ThMgr. Vladislav Ivičiak, požehnanie podľa gréckokatolíckej tradície udelil apoštolský exarcha vladyka Kir Georgij Džudžar a áronovské požehnanie biskup SEAVC Samuel Vrbovský.

Vystúpili aj dva cirkevné spevokoly, a to chór greckokatolíckej cirkvi –Farnosti sv. Petra a Pavla v Novom Sade a petrovský cirkevný spevokol pod taktovkou MgA. Janka Siromu.

 

 Ján Lačok

Foto: Samuel Zelenák

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs