OMBUDSMAN V KYSÁČI

26.apr 2013

OMBUDSMAN V KYSÁČI. Mestský ombudsman Aleksandar Grujić sa 17. apríla v Knižnici Michala Babinku stretol a porozprával s Kysáčanmi. Ako je známe, ide o ochrancu práv občanov, ktorý kontroluje zákonnosť a správnosť práce orgánov a podnikov Mesta Nový Sad. Na stretnutí sa zúčastnil len malý počet Kysáčanov, ale predsa sa živo diskutovalo. Ombudsman uviedol, že sa v minulom roku na neho obrátilo 1 000 občanov, ale sa problémy riešia len veľmi pomaly. Päť rokov trvá napríklad postup legalizácie objektov. Občania sa sťažovali na problémy s podnikom Čistoća, na nedopatrenia pri uskutočňovaní práva na penziu, na služby Call centra, ktorého sa nemôžu dovolať a pod. Ombudsman zdôraznil, že nemôže všetky tieto problémy riešiť len tak a zdôraznil, že je najdôležitejšie mať to čierne na bielom, čiže podať všetko dokumentované a s dátumom. Sťažnosť občania môžu podať mailom, faxom, telefonicky, poštou alebo osobne v Ulici Vojvodinských brigád 17.

Anna Legíňová

Foto: Aleksandar Jokanović

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs