Účinnejšia organizácia miestnych spoločenstiev

26.apr 2013

Na úvod 14. zasadnutia Zhromaždenia Alibunárskej obce výbornícka skupina SNS, ktorá je v tejto obci v koalícii s DS, LSV a DSS, navrhla, aby tento lokálny parlament konštatoval, že Deklarácia o ochrane ústavných a zákonných práv APV je škodlivá a zbytočná. Väčšinou hlasov výborníci takúto iniciatívu SNS odmietli s konštatáciou, že nikto vo Vojvodine nie je ohrozený, ale že Zhromaždenie obce nemá o deklarácii rokovať, po prvé preto, že jej text ešte stále nie je známy, ale aj preto, že koalícia pri moci doteraz dobre fungovala a riešila problémy a že by schválenie tejto iniciatívy malo negatívne následky pre obec vzhľadom na to, že prevažná časť donácií na infraštruktúru a iné objekty prichádza práve z APV, a nie z republiky.

Zamietnutie iniciatívy SNS však neporušilo koaličné vzťahy, ako sa to dalo očakávať, a keďže opozícia nechodí na zasadnutia, všetky rozhodnutia sú schválené jednohlasne. V pokračovaní Zhromaždenie verifikovalo mandát výborníčky DS Emanuely Podovej, ktorá sa do výborníckych lavíc dostala po zvolení Đorđa Cvetkovića do Obecnej rady.

Bude Deliblatská piesočina chránená UNESCO-m?

Čulú rozpravu vyvolalo rozhodnutie o miestnych spoločenstvách, ktorým je o. i. zmenšený počet členov rád MS, stanovený spôsob ich voľby a určené, v ktorých prípadoch obec môže vymenovať dočasný orgán. Týmto aktom nie je stanovená funkcia tajomníka MS, z čoho vyplýva, že doterajší tajomníci v siedmich MS zostanú bez práce. V mene kolegov na zasadnutí zhromaždenia vystúpil tajomník MS Vladimirovac Zoran Maksimović so žiadosťou, aby návrh tohto dokumentu stiahli z rokovacieho programu, kým sa neriešia niektoré dilemy. Na základe tlmočenia Ministerstva pre lokálnu samosprávu, v ktorom sa uvádza, že MS nie je územná jednotka a teda ani jednotka územnej organizácie Republiky Srbsko, ale záujmové spoločenstvo, a že obec nemá právo rozpustiť Radu MS a vymenovať dočasný orgán,  konštatoval, že rozhodnutie nie je v súlade so zákonom o lokálnej samospráve. Zároveň nastolil otázku pracovných miest tajomníkov, ktorí po schválení rozhodnutia zostanú bez práce. S týmto nesúhlasil Nedeljko Konjokrad (DS), ktorý povedal, že funkcia tajomníka je všade obmedzená mandátom, a len v Alibunárskej obci to je stále pracovné miesto. Podľa jeho mienky rozhodnutie umožní účinnejšie fungovanie rád MS, pričom v novej organizácii funkciu tajomníka do budúcna bude zastávať niektorý vo voľbách zvolený člen rady. Tajomníčka Zhromaždenia Biljana Vragovićová vysvetlila, že rozhodnutie nedáva za právo obci rozpustiť radu počas trvania mandátu, ale jej umožňuje vymenovať dočasný orgán v prípade, keď rade vyprší mandát, a voľby buď neboli načas vypísané, alebo ich z rôznych dôvodov nie je možné zorganizovať. Okrem toho člena rady možno uvoľniť z funkcie v presne stanovených prípadoch, ale to môžu urobiť iba občania danej osady hlasovaním.

V pokračovaní výborníci schválili program zveľadenia podmienok života, akčný plán na zmenšenie populácie opustených zvierat a iné dokumenty. Podporili aj iniciatívu výborníckej skupiny SNS, aby sa začali aktivity, aby Deliblatská piesočina od organizácie UNESCO získala status chránenej biosféry. Záverom zasadnutia schválili uzáver, že do budúcna členovia Obecnej rady a navrhovatelia jednotlivých dokumentov majú byť prítomní na zasadnutiach Zhromaždenia obce, aby ich mohli zdôvodniť a odpovedať na otázky a iniciatívy výborníkov.

vlh

foto: www.alibunar.org.rs

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs