RMS STARÁ PAZOVA

26.apr 2013

RADA MIESTNEHO SPOLOČENSTVA STARÁ PAZOVA uskutočnila svoju poslednú schôdzu v terajšom zložení s cieľom zabezpečiť predpoklady na nadchádzajúce lokálne voľby v tomto Miestnom spoločenstve. Rada zvolila volebnú komisiu a stanovila počet volebných jednotiek, ktorých zase bude 15. Obec Stará Pazova 4. apríla vypísala voľby na členov rád miestnych spoločenstiev, ktoré sa majú uskutočniť 26. mája vo všetkých desiatich miestnych spoločenstvách v obci. Zároveň oznámila občanom, že v období od 5. apríla do 10. mája môžu preveriť, či sú zapísaní v jednotnom volebnom zozname. Členovia Rady Miestneho spoločenstva Stará Pazova na schôdzi uvoľnili z funkcie tajomníka MS Radislava Prodanovića pre odchod do dôchodku.

kv

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs