Nastolili pálčivé otázky

26.apr 2013

Čistička odpadových vôd na okraji Jánošíka dobre funguje a pred občanmi je dilema, komu zveriť kanalizáciu

Nespokojní s fungovaním Miestneho spoločenstva, občania Jánošíka sa určitý čas dožadovali zhromaždenia občanov, na ktorom by vedeniu MS položili otázky, ktoré ich tlačia. Keďže vedenie MS nevyhovelo tejto žiadosti, zhromaždenie na základe podpisov 62 občanov zvolala výborníčka v Zhromaždení Alibunárskej obce Zuzana Đukićová. Zasadnutie sa uskutočnilo v sobotu 20. apríla a stredobodom pozornosti zo 50 občanov bolo fungovanie Rady MS a údržba vodovodnej a kanalizačnej siete. Zuzana Đukićová na úvod konštatovala, že obec pred šiestimi mesiacmi zrušila a   prestala financovať pracovné miesta tajomníkov MS na území obce. V súvislosti s tým sa opýtala, od koho tajomník jánošíckeho MS dostával plat, a aký je status rady, lebo počuť informácie, že jej vypršal mandát. Zároveň sa opýtala, na ktorý účet občania platia za vodu, keďže účet MS je zrušený. Prítomní vedeniu MS zazlievali aj to, že združeniam občanov nedovolí používať zasadačku MS.

– Zrušené sú iba podúčty obecného účtu, ale MS Jánošík na obecnom účte ešte stále má asi 800-tisíc dinárov zo samozdanenia. Bežný účet MS nie je zrušený a na ten účet sa vlievajú prostriedky za komunálne služby. Všetci tajomníci miestnych spoločenstiev v obci, a teda aj ja, do Nového roku plat dostávali od obce, a od Nového roku od MS. Je pravda, že rade mandát vypršal v marci a voľby má vypísať obec, – odpovedal tajomník MS Janko Tomeček, ktorý bol jediným predstaviteľom Rady MS na tomto zhromaždení.

Viacerí občania vyjadrili podozrenie, že voda, ktorú pijú, obsahuje amoniak, arzén a iné škodlivé látky. Tomeček to poprel a dokumentoval to výsledkami analýz Ústavu pre verejné zdravie v Pančeve, podľa ktorých voda v Jánošíku patrí medzi kvalitnejšie vo Vojvodine. Aj riaditeľ VKP Univerzal Vlasta Marić potvrdil, že vo vode nie je amoniak, to tým driev, že ho na iných lokalitách nieto, a je známe, že sa celá obec vodou zásobuje z jednej nádrže. Potom vysvetlil podstatu návrhu zmluvy o preberaní spravovania vodovodu a kanalizácie, ktorú po rozhovoroch s predsedom a tajomníkom MS Milanom Kotrucom a Jankom Tomečekom VKP ponúkol Rade MS.

– Podľa zmluvy MS zostáva nositeľom práva používania objektov, Univerzal nemôže spravovanie preniesť na iný subjekt a MS môže zrušiť zmluvu v prípade nespokojnosti. Rada MS však s týmto nebola spokojná a návrh zmluvy odmietla. Prípojka na kanalizačnú sieť u nás stojí okolo 20, spolu s materiálom bezmála 30 000 dinárov, prípojka na vodovod 19 000 a kubický meter vody 36 dinárov.

Prítomní nastolili otázku, čo bude s občanmi, ktorí sa skôr pripojili na kanalizáciu, zaplatili viacnásobne vyššiu cenu a podľa zmluvy s MS sú spolumajiteľmi kanalizácie, takže bez ich súhlasu ju nemožno nikomu dať na spravovanie.

Táto a niektoré iné dilemy zostali nedopovedané, avšak zasadnutie malo informačný ráz. V každom prípade už fakt, že sa po rokoch na zasadnutí zhromaždilo toľko ľudí, svedčí, že zasadnutie bolo potrebné. V nastávajúcom období Jánošíčanov očakávajú voľby nového vedenia MS, ktoré preberie rozhodovanie o týchto a iných otázkach týkajúcich sa fungovania osady.

V. Hudec

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs