S cieľom oživiť dobrovoľníctvo

26.apr 2013

Spomienky na mladosť. Iskrivú, roztopašnú, pracovitú a nadovšetko zábavnú… Poznačenú kadečím, ale predovšetkým fenoménom známym ako dobrovoľná mládežnícka práca.

Dnešní päťdesiatnici či šesťdesiatnici, ktorí v mladosti spolu s krajinou budovali aj seba, založili združenie niekdajších akciášov a volontérov, ktoré sa v rozličných obmenách čoraz výraznejšie vzmáha po celej krajine.

Radosť z opätovného stretnutia – brigádnici na Letenke

Bokom nezostali ani vojvodinskí brigádnici. Vo februári tohto roku založili združenie Akciáš so sídlom v Novom Sade a 20. apríla, čiže v čase, keď sa kedysi v celej niekdajšej krajine otvárali dobrovoľné mládežnícke pracoviská, zorganizovali stretnutie bývalých brigádnikov na Letenke, na mieste bývalej zväzovej mládežníckej akcie Partizánska cesta.

A tak minulú sobotu niekdajšie mládežnícke sídlisko na Letenke znovu ožilo brigádnickým nadšením. Okolo tristo ľudí v „najlepších rokoch“, mnohí i v niekdajších brigadírkach, prišli holdovať brigádnictvu, dobrovoľnej mládežníckej práci a zároveň trasovať cestu rozmachu tvorivého angažmánu súčasnej mladosti.

Radosť, zmiešané emócie, slzy radosti z opätovného stretnutia. Ozajstná erupcia pozitívnych nostalgických pocitov… Objatia, bozky, vystreté pravice, usmiate tváre poznačené vráskami a povestná brigádnická nefalšovaná srdečnosť. Bolo to veselo – smutné stretnutie ľudí zo všetkých kútov Vojvodiny, z mnohých miest Srbska, ale i Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny…

Odznel i riport prvého veliteľa Timošenka Kuzmančeva o tom, ako sa v tom dávnom roku 1975, za 56 dní vystavalo sídlisko na Letenke, ktoré dodnes vzdoruje zubom času, koľko a skadiaľ boli mladí ľudia, ktorí v to prvé leto tam pracovali.

V kultúrno-umeleckej  časti programu odzneli brigádnické piesne, tance, spomienky a brigádnické verše. Potom sa brigádnici znovu roztrúsili na všetky strany so sľubom, že svoje skúsenosti a vedomosti naplno zapriahnu do voza rozvoja nového brigádnictva na našich priestoroch.

J. Šimák

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs