Úspešne pracovali a majú pekné plány

26.apr 2013

Výročné zasadnutie penzistov invalidov práce sa konalo v piatok 19. apríla v miestnostiach SND v Kysáči. Zasadnutie otvoril a hostí privítal predseda Ján Vitéz. Prítomní boli penzisti z Kysáča, Rumenky, Stepanovićeva, Podbary a Petrovaradínu. Medzi hosťami boli aj predseda a podpredseda mestskej organizácie Milan Ivić a Milorad Popović, predseda MOMS a čestný predseda MS Rastislav Surový, členky Spolku kysáčskych žien, predstavitelia Červeného kríža, predstavitelia starobných penzistov a drobnochovateľov, čestný člen Pavel Funtík a iní.

Uznanie najstaršiemu členovi Jánovi Sabadošovi odovzdal predseda Ján Vitéz

Na zasadnutí odzneli správy o vlaňajšej činnosti, z ktorých sa dozvedáme o bohatej činnosti tejto organizácie. Okrem iného zorganizovali bezplatný pobyt chorých v kúpeľoch, usporiadali výlety, navštívili monastiere a iné kultúrno-historické pamiatky, umožnili svojím členom očnú prehliadku za primerané ceny. Rovnako čulú aktivitu rozvíjali aj na kultúrnom, čiže umeleckom poli: Božena Kecmanová súťažila v speve na obecnej súťaži, kde obsadila prvé miesto, kým Juraj Kulík obsadil tretie miesto. Na Rozospievanom Srieme Božena obsadila druhé miesto. Mária Vozárová sa zúčastnila na výtvarnom tábore v Kule. Zorganizovali tri posedenia počas roka, z čoho jedno náboženské. Rozdelili 80 balíkov ohrozeným členom, 15 členovia využili 10-dňový pobyt v kúpeľoch. Majú spolu 317 členov, z toho 10 nových. Zosnulým členom Ondrejovi Macákovi a Zuzane Funtíkovej vzdali poctu a namiesto nich do svojich radov pribrali Máriu Slávikovú a Jána Kohúta.

Minulý rok skončili s pozitívnou bilanciou, takže saldo je 34 503 dinárov. Dozorná rada v čele s Michalom Vozárom konštatovala, že sú všetky účty v poriadku.

Na zasadnutí zaslúžilým členom a organizáciám udelili početné uznania. Mária Sláviková darovala vlastný obraz, Rastislav Surový daroval odznaky, ktoré kreoval Pavel Surový. Učiteľka na dôchodku Elena Surová predniesla báseň. Do budúcna plánujú riešiť otázky vlastníctva a rekonštrukcie objektu, čiže otázku vlastných miestností. Za pomoci občanov Kysáča podniknú zbierku dobrovoľných príspevkov na adaptáciu a rekonštrukciu miestností. Plánujú aj organizovanie bezplatných cvičení, aby sa pozdvihla zdravotná úroveň penzistov, viac výletov, návštevy chorých, obstarávanie paliva a iné.

Všetky podujatia, ktoré sa realizujú v tomto roku, sú v znamení 240. výročia príchodu Slovákov do Kysáča.

Anna Legíňová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs