V Petrovci do ďalšieho samozdanenie nebude

26.apr 2013

K úspechu referenda o samozdanení v Petrovci nepomohol ani pútač pred budovou Miestneho spoločenstva

Uplynula mesačná lehota, ktorá trvala od piatka 22. marca do nedele 21. apríla, počas ktorej sa občania Báčskeho Petrovca prostredníctvom referenda mali vyjadriť, či podporujú zavedenie samozdanenia na nasledujúce päťročné obdobie (2013 – 2018). Návrh nového samozdanenia obsahoval odvádzanie 2 % z platov zamestnancov a 23 kg pšenice po k. j. od poľnohospodárov. V prípade schválenia samozdanenie by sa platilo od júna a peniaze by sa mali účelovo použiť na rekonštrukciu vodovodu, pokračovanie kanalizačných prác, nové jarky, úpravu skládok odpadu, asfaltovanie ulíc, dokončenie tribúny, dláždenie ulíc atď.

Keď v budove Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec v Ulici Kollárovej číslo 3 v nedeľu večer o 20. hodine uzavreli hlasovanie, pristúpilo sa k sčítaniu hlasov vo volebnej urne. Na osobitnom voličskom zozname pre osadu Báčsky Petrovec je zapísaných 5 895 voličov. Tu sú zoradení podľa domovej adresy obyvatelia 84 ulíc v Petrovci. Na výzvu vedenia Rady Miestneho spoločenstva, aby prišli hlasovať, sa hlásilo iba 1 010 občanov, teda sotva 17,13 % z celkového počtu voličov. Po sčítaní hlasovacích lístkov, kde bola daná možnosť vyjadriť sa za samozdanenie alebo proti samozdaneniu, sa ukázalo, že z týchto 1 010 lístkov 5 bolo neplatných, proti hlasovalo 538 osôb alebo 53,26 %, a za hlasovalo iba 467 občanov alebo 46,23 %.

Tak sa po takmer polstoročí solidárnej svojpomoci Petrovčania vyjadrili proti samozdaneniu. Vedeniu Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec zostáva zamyslieť sa nad chybami a pokúsiť sa ich odstrániť. Po uplynutí polročnej lehoty jestvuje možnosť referendum vypísať znova. Keďže pred koncom tohto roka vyprší aj štvorročný mandát terajších členov RMS a budú i nové voľby na miestnych poslancov, reálne je očakávať, že o osude prípadného nového referenda o samozdanení rozhodne nové zloženie RMS.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs