Slávnostná akadémia v Starej Pazove

11.máj 2015

Slávnostná akadémia v Starej Pazove

Hostia a hostitelia slávnostnej akadémie v Starej Pazove (foto: A. Lešťanová)

Hostia a hostitelia slávnostnej akadémie v Starej Pazove (foto: A. Lešťanová)

Staropazovské obecné výbory Zväzu združenia bojovníkov NOV, Vojenských záložníkov a Združenia vojenských invalidov usporiadali v piatok 8. mája slávnostnú akadémiu pri príležitosti 70. rokov víťazstva nad fašizmom.

Po úvodnom príhovore Milana Pjevca, predsedu OV ZZB NOV Stará Pazova, nasledovalo udelenie osobitného uznania – Medaila bojovníka. K tomuto významnému výročiu boja nad fašizmom republikový výbor ZZB NOV schválil rozhodnutie udeliť uznania nositeľom Pamätného listu 1941 a výnimočným bojovníkom – účastníkom NOV.

Na slávnostnej akadémii v Starej Pazove Medailu bojovníka odovzdali Katici Karanovićovej z Belegišu, Nikolovi Đurđevićovi zo Starej Pazovy a Radetovi Bezbradicovi, poslednému živému nositeľovi Pamätného listu 1941 v Obci Stará Pazova.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mestský chór Stará Pazova (foto: A. Lešťanová)

Organizátori slávnostnej akadémie, za podpory Zhromaždenia Obce Stará Pazova, tento raz odmenili aj troch najúspešnejších žiakov literárneho súbehu – jubilujúceho výročia prieboju Sriemského frontu.

Na základe historických údajov a dojmov z cesty žiaci napísali práce a zaslali na súbeh. Najúspešnejšími žiakmi, ktorí dostali peňažné odmeny sú Ivan Vuković (ZŠ Boška Palkovljevića Pinkiho, Stará Pazova), Nemanja Filipović, (ZŠ Rastka Nemanjića – Svätého Savu, Nová Pazova) a Milica Živanovićová (ZŠ Milana Hadžića, Vojka). Knižné darčeky, ktoré zabezpečila tamojšia Ľudová knižnica Dositeja Obradovića, dostali všetci 16 žiaci – účastníci súbehu.

V umeleckej časti akadémie vstúpili Milan Dudić, herec a Mestský chór Stará Pazova pod vedením Radmily Andrejevićovej.

Anna Lešťanová

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs