Slávnostné služby Božie v Slankamenských Vinohradoch

18.okt 2015

Slávnostné služby Božie v Slankamenských Vinohradoch

Zo včerajších služieb Božích v Slankamenských Vinohradoch

Zo včerajších služieb Božích v Slankamenských Vinohradoch

Slovenský evanjelický a. v. filiálny cirkevný zbor v Slankamenských Vinohradoch usporiadal včera slávnostné služby Božie pri príležitosti 60. výročia posvätenia kostola a posviacky po vykonanej rekonštrukcii.

Početných hostí, hlavne predstaviteľov sriemskeho seniorátu, na službách Božích pozdravili a privítali velebný pán Igor Feldy, farár staropazovský, ktorý obsluhuje aj tento filiálny cirkevný zbor a Anna Dingová, tamojšia predčitateľka.

Zo včerajších služieb Božích v Slankamenských Vinohradoch

Zo včerajších služieb Božích v Slankamenských Vinohradoch

Posviacku vykonal dôstojný pán Samuel Vrbovský, biskup SEAVC v Srbsku, ktorý zároveň v kostole odhalil pamätnú tabuľu na pamiatku posvätenia kostola. Anna Dingová sa zaďakovala všetkým tým, ktorí priložili ruky a finančne prispeli, aby kostol v Slankamenských Vinohradoch dostal nový krajší výzor (osadené nové plástové okná, upravený oltár, olíčená vnútorná a vonkajšia časť kostola…). Prostriedky na renováciu kostola vyčlenila aj Obec Inđija, v mene ktorej sa slávnostných služieb Božích zúčastnil Petar Filipović, predseda obce.

Vystúpenie tamojšej mládeže

Vystúpenie tamojšej mládeže

Na službách vystúpil aj tamojší spevokol a nábožnými piesňami sa predstavila i tamojšia mládež. Po ukončení tejto slávnosti vo dvore kostola hostia a hostitelia zasadili strom reformácie v ústrety roku 2017 – 500. výročiu reformácie.

Anna Lešťanová

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs