Slováci vpred! na margo poslednej schôdze NRSNM

10.mar 2017

Slováci vpred! na margo poslednej schôdze NRSNM

Politická strana Slováci vpred! v dnešnom oznámení pre verejosť tvrdí, že čelní ľudia NRSNM na poslednej schôdzi, ktorá bola v minulú sobotu v Kovačici “svojvoľne a silou moci hrubo porušili Štatút NRSNM, zrušili výsledky prvého hlasovania a dali znovu hlasovať, až keď si boli istí, že zvonku ich človek do sály priniesol ďalšieho člena, aby im dal 15. hlas.”

Ako sa uvádza v oznámení tejto strany, “Jarmila Agarská z Kysáča ako farmaceutická technička bola predložená za členku Výkonnej rady pre informovanie našej najvyššej ustanovizne slovenského parlamentu v Srbsku. Podľa oficiálneho hlasovania získala iba 14 hlasov čo nepostačuje podľa Štatútu NRSNM, aby bola vymenovaná za členku Výkonnej rady NRSNM.”

Ďalej v oznámení píše, že “predsedníčka Anna Tomanová-Makanová a Juraj Červenák [..] vedeli o tom, že Jarmila Agarská nedostala dostatočnú podporu a mala 14 hlasov, tak svojvoľne a silou moci hrubo porušili Štatút NRSNM, zrušili výsledky prvého hlasovania a dali znovu hlasovať, až keď si boli istí, že zvonku ich človek do sály priniesol ďalšieho člena, aby im dal 15 hlas”.

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs