Slovenčina pre ôsmakov online

21.mar 2013

Pracovné ovzdušie na zasadnutí Aktívu riaditeľov

SCHÔDZA AKTÍVU RIADITEĽOV ŠKÔL

Schôdza Aktívu riaditeľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským bola vo štvrtok 14. marca v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. Venovali sa kalendáru podujatí pre krajanov Ministerstva školstva Slovenskej republiky na bežný rok, pričom konštatovali, že sú niektoré akcie zrušené, avšak pribudla škola futbalu. V tej súvislosti sa hovorilo o oblastnej súťaži v tomto športe v Starej Pazove.

Riaditelia základných škôl z Jánošíka, Aradáča, Bieleho Blata, Kovačice, Padiny, Erdevíka, Kysáča, Petrovca, Pivnice, zo Selenče, Starej Pazovy, Silbaša ako i z kovačického gymnázia informovali o aktuálnej situácii v školách. Teraz je v základných školách 3 049 žiakov, čo nie je veľký pokles v porovnaní so školským rokom 2011/2012, keď ich bolo 3 063. V budúcom roku však v Jánošíku a v Erdevíku očakávajú iba po piatich prvákov, v Bielom Blate ôsmich a v Aradáči jedenástich, kým v Selenči, Pazove, Kovačici, Kysáči, Petrovci a Pivnici prvákov budú mať v dvoch, ba dokonca i troch triedach so slovenskou vyučovacou rečou. Vo viacerých školách je nedostatok odborných kádrov, zvlášť z matematiky a fyziky. Riaditeľ Gymnázia M. Pupina v Kovačici Pavel Rohárik informoval, že sa so zvyšovaním počtu učiteľov v slovenskom jazyku zvyšuje i nátlak naňho, že sa úmyselne mení štruktúra zamestnaných, ako i to, že sa po srbsky vyučujú latinčina a biológia.

Na zasadnutí si posvietili aj na aktuálnu situáciu so slovenskými učebnicami. Predstaviteľka Ústavu pre učebnice v Novom Sade Mariena Korošová informovala, že na sklade niektoré učebnice majú, ale ich nie je nadostač, a preto ich nezaradili do katalógov. Pritom chystajú aj opätovné vydania učebníc a nové učebnice z dejepisu a fyziky pre piatakov. Majú ich preložené, otázne sú len prostriedky. Predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM PaedDr. Svetlana Zolňanová povedala, že po tom, čo postrehli, že chýba viac ako 30 titulov, reagovali; úradné listy zaslali pokrajinskému ombudsmanovi, pokrajinskému tajomníkovi pre vzdelávanie a do Ministerstva školstva v Belehrade. V pondelok 11. marca v pokrajinskom sekretariáte bolo ohľadom toho stretnutie predstaviteľov slovenskej, maďarskej, rumunskej, rusínskej, bunjevskej a chorvátskej národnostnej menšiny, vedenia Ústavu pre učebnice z Belehradu a Nového Sadu a sekretariátu pre vzdelávanie. Pripomenula, že každá menšinová učebnica vydaná po roku 2009 musí mať schválený preklad. Národnostná rada doteraz súhlas a mienku dávala len na učebnice vydané ústavom. Riaditelia súhlasili s podniknutými krokmi, čo sa týka učebníc, a zhodli sa, že treba čakať na odpovede z patričných inštancií. Konštatovali však, že v prípade nedostatku slovenských učebníc zaniknú aj slovenské triedy.

Hovorilo sa o slabom odoberaní slovenských detských časopisov v školách porovnajúc s minulým rokom. Spresnili aj termíny súťaží zo slovenčiny: medziobecné súťaže pre základné školy budú 22. marca v školách v Kovačici, Selenči, Kulpíne a Starej Pazove, kým republiková súťaž bude 19. mája v Pivnici a pre stredoškolákov 26. mája v Petrovci.

Predsedníčka Aktívu riaditeľov Tatiana Naďová nakoniec informovala o projekte vzťahujúcom sa na online prípravu ôsmakov na záverečné skúšky a možnosti, aby sa to urobilo, aj keď ide o slovenský jazyk. Odzneli návrhy urobiť to na úrovni Národnostnej rady, ale pre krátku lehotu súhlasili na tieto ciele vyčleniť 100-tisíc dinárov a práce zveriť istému zreňaninskému podniku.

E. Š.


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs