SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO: Krásavica a ďalší ročník festivalu PDD

23.aug 2018

SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO: Krásavica a ďalší ročník festivalu PDD

Slovenské národné slávnosti sú za nami a po nich, ako sme si už zvykli, nasledujú divadelné hody. Tento sviatok divadla má aj svoj festival –Petrovské dni divadelné. Od svojho vzniku, teda od vzniku Slovenského vojvodinského divadla, táto inštitúcia ho organizačne prebrala od Divadla VHV.

Krásavica z Leenane

Aj tohto roku Slovenské vojvodinské divadlo chystá ďalší ročník PDD. Navštívili sme preto riaditeľku Vieru Krstovskú a našli sme ju vo veľkej sále medzi skúšajúcimi hercami a chystajúcou sa technikou.

Takže logicky naša prvá otázka znela: Čo sa to tu chystá?

– Sme v zhone, lebo už na sobotu 25. augusta chystáme premiéru divadelného predstavenia z vlastnej produkcie. Keďže sú PDD posunuté na september, touto premiérou sme chceli pripomenúť 27. august, keď sa roku 1866 v Petrovci po prvýkrát uskutočnilo divadelné predstavenie. Preto chceme mať premiéru práve v tento víkend. Je to Krásavica z Leenane autora Martina McDonagha, pričom dramaturgiu urobil Ján Chalupka a réžiu sme zverili Richardovi Sanitrovi. V predstavení hrajú štyria herci. Hlavné postavy obsadili Svetlana Gašková, Daniela Legíňová-Sabová, mužskú časť hereckého tímu Ivan Sabolčki a Ivan Privizer. Žánrovo sme to určili ako divadelný triler. Je to dráma pomiešaná s čiernym humorom. Bude to blízke divákovi. Príbeh je o živote jednej ženy, ktorá žije s mamou. Predstavenie prináša scény z každodenného života, ale sú aj napínavé momenty, a preto je to triler.

Ide o dobre známe predstavenie divákom tak v Srbsku, ako i na Slovensku, však?

– Pred určitým časom to bolo veľmi populárne predstavenie. Túto drámu hrali aj v Srbsku, aj na Slovensku a inde vo svete. My sme už v rokoch 2014 – 2015 rozmýšľali inscenovať ju na našom javisku. Predsa sme ju odsunuli, lebo veľa divadiel v Srbsku to práve vtedy malo na repertoári. Zvolili sme si práve z dôvodu, že je dobre známe v Srbsku a chceme v niektorých profesionálnych divadlách v domove zahrať predstavenie, ktoré oni dobre poznajú. Je to súčasný autor, takže by im to mohlo byť zaujímavé, že my, Slovenské vojvodinské divadlo, máme toto predstavenie na repertoári. Keď ide o Slovensko, už v októbri s týmto predstavením plánujeme zájazd do Spišskej Novej Vsi.

Petrovské dni divadelné

Čo ponúknu tohtoročné PDD návštevníkom divadla?

– Festival sa začne 21. a potrvá do 24. septembra a bude venovaný 15. výročiu pôsobenia SVD. Preto na začiatku budeme mať krátky otvárací program o našej divadelnej produkcii. Bude zrealizovaný trochu inak ako doposiaľ. Je to vlastne polhodinové predstavenie, ktoré bude kombinované s audiovizuálnymi elementmi. Keď ide o samotný program festivalu, po otvorení v piatok budeme mať hostí zo Slovenska. Bude to Divadlo Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena. Predstavia sa nám hrou Iluzionisti v réžii Michala Babiaka. Nasledujúceho dňa, v sobotu bude na programe naše predstavenie Krásavica z Leenane. V nedeľu sa predstavia hostia zo Slovenska, z Nitry. Je to Staré divadlo Karola Spišáka a predstaveniem Farma zvierat. V pondelok budeme mať domáce, čiže predstavenia zo Srbska. Najprv si pozrieme detské predstavenie Detského divadla zo Subotice. Zahrajú nám Dobrodružstvá Toma Sawyera a festival uzavrie Srbské národné divadlo z Nového Sadu a ich predstavenie Anikine časy.

Ako ste sa dostali k výberu domácich predstavení pre PDD?

– Keď ide o domáce predstavenia, Dobrodružstvá Toma Sawyera je najlepšie detské predstavenie vo Vojvodine na úrovni profesionálnych divadiel. U dospelých na pokrajinskej úrovni zvíťazili Zreňaninčania, ale my sme si vybrali SND z Nového Sadu. V predstavení Anikine časy hrá odmenená najlepšia herečka a zabodovali aj kostýmy.

Sú aj iné sprievodné podujatia v rámci divadelného festivalu?

– Áno, najpravdepodobnejšie v pondelok 24. septembra o 19. hodine – v posledný deň PDD 2018 – budeme mať osobitné podujatie. V rámci neho chceme verejnosti predstaviť knihu, či brožúru pomenovanú 15 rokov Slovenského vojvodinského divadla. V nej je zachytená naša celková produkcia v posledných desiatich sezónach. Autorkou brožúrky je Annamária Boldocká-Grbićová a dizajn vypracovala Irena Lomenová. Pri tejto príležitosti by sme sa určitým spôsobom chceli odvďačiť ľuďom, ktorí v tej produkcii účinkovali. Inak už jednu publikáciu tohto typu SVD vydalo po piatich rokoch svojho pôsobenia a novou knihou nadväzujeme na tú prvú. Okrem toho pre návštevníkov prichystáme aj výstavu o našich 15. rokoch činnosti. Teraz už v aule možno vidieť časť rekvizít z predstavení. K nim pribudnú aj kostýmy, ktoré sú zachované, a určité časti scény z jednotlivých predstavení.

Financie

Vlani sa po prvýkrát stalo, že SVD nedostalo peniaze na vlastnú produkciu a ťažko sa finančne kryl aj festival divadla. Ako je to s financiami tohto roku?

– Pre najnovšie predstavenie sme z pokrajiny dostali pol milióna dinárov. Tak sme dostali aj pred rokom pre predstavenie Tilda. Najprv sme na súbehu nedostali nič, ale keď sa rozvírila hladina verejnosti, nejako sa našli prostriedky pre všetky menšinové divadlá. Keď sme pred rokom mali finančný problém, aj Obec Báčsky Petrovec vyčlenila prostriedky na produkciu, lebo dovtedy – od založenia SVD – sa táto položka financovala z pokrajinského rozpočtu. Našťastie, obec pokračovala financovať aj produkciu, lebo pridelené prostriedky z pokrajiny by nám nevystačili. Keď ide o PDD, festival nám pravidelne podporuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Báčskopetrovská obec, Ministerstvo kultúry a informovania a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Je to už tak roky a musím vyzdvihnúť, že konečne máme aj sponzorov – väčších podnikateľov z domáceho prostredia, ale i zo širšieho okolia. Finančnú konštrukciu pre PDD sme úspešne uzavreli.

Nové predstavenie v Slovenskom vojvodinskom divadle je predo dvermi. Onedlho aj divadelné hody v Petrovci. Preto milovníkov divadla možno iba vyzvať, aby v čo najhojnejšom počte prišli užiť si z čara dosiek, ktoré svet znamenajú.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs