Slovensko uzná srbský a ruský jazyk za menšinové jazyky

2.sep 2015

Slovensko uzná srbský a ruský jazyk za menšinové jazyky

Ilustračná fotografia. Zdroj: SITA/MZVaEZ SR

Ilustračná fotografia. Zdroj: SITA/MZVaEZ SR

Slovensko uzná srbský a ruský jazyk za menšinové jazyky – uvádza portál pravda.sk. Tento návrh schválila Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Ako uvádzajú, minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák už inicioval vnútroštátnu procedúru, ktorá má smerovať k uznaniu oboch jazykov za menšinové jazyky na Slovensku.

Uznanie týchto jazykov za menšinové iniciovali ešte v roku 2012 zástupcovia srbskej a ruskej národnostnej menšiny.

Ruskú národnostnú menšinu oficiálne uznali v Slovenskej republike za národnostnú menšinu v roku 2005, pokým srbskú národnostnú menšinu uznali o päť rokov neskoršie.

Jasmina Pániková

Zdroj: pravda.sk

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs