Učebnice pre žiakov zdravotníckej školy

2.sep 2015

Učebnice pre žiakov zdravotníckej školy

IMG_4213 (1)Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny sprostredkovala a včera rozdelila žiakom Strednej zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade po 5 učebníc pre odborné predmety. Učebnice pre žiakov 4. ročníka aj v tomto školskom roku zabezpečil Žilinský samosprávny kraj.

Žiakov prvého ročníka, ktorých je 29, navštívila koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová a odovzdala žiakom učebnice, pokým do knižnice odovzdali slovníky a literatúru. Pri návšteve školy sa hovorilo aj o kádrových potrebách triedy s vyučovacím jazykom slovenským.

NRSNM

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs